IX Национална педагогическа конференция

Представители на нашето училище взеха участие в IX Национална педагогическа конференция, която се проведе в периода 3-5 декември 2021 г. в град Банско.

Делегацията, начело с директора на училището г-жа Десислава Стефанова, се включи активно в дискусиите, посветени на иновативното и проектно базирано обучение.

Даниела Йорданова представи пред участниците в конференцията иновативната си идея за развиване на лингвистичните компетентности у учениците чрез Арт студио. Беше обменена информация за добри иновативни практики с други училища в България. Г-жа Йорданова постави акцент върху креативността и критичното мислене на нашите ученици и необходимостта от симбиоза между различните изкуства за бързото и задълбочено усвояване на учебния материал.

Всички участници в конференцията бяха единодушни, че иновативното училище е ключът към бъдещето.

Вашият коментар