ЗАПОЗНАВАНЕ С КАУЗИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Гостоприемството на една институция и особено на училището към новите деца предполага те да бъдат въведени в атмосферата на пространството, което ще обитават.

На 27.09.23 педагогическия съветник г-жа Аделина Иванова съвместно с г- жа Гергана Манолова запозна децата с това, което училището предлага в
посока подкрепа на деца в нужда и каузата за животни.

Груповата сесия протече при спазване на правилата за изслушване, уважение и споделяне на мнения. Децата разказаха за домашните си любимци и за това колко обич им дават.

В края на сесията всяко дете имаше възможност да изрази своите емоции.В края на срещата децата казаха прекрасно стихотворение за кученце, което бяха научили с г-жа Манолова.

Групата получи приятна задача – по повод 4-ти октомври-Световен ден за защита на животните да направят снимки на своя домашен любимец. Училището ще отбележи тази дата с фотоизложба, на която ще бъде поставено и таблото на децата от подготвителна група.

Аделина Иванова

„Конфликти – бягство или преговори с конструктивни решения“

На 25.09.23 педагогическия съветник Аделина Иванова проведе тренинг по гражданско образование в 6“в“ клас по темата „Конфликти – бягство или преговори с конструктивни решения“, като част от темите по гражданско образование.

Всеки ученик работи индивидуално, за да формулира своята теза. Изискванията към учениците включваха активно участие, организация и разпределение на времето за работа, изслушване на всеки и обратна връзка към него.

В класа имаше както многообразие на мнения, което обогати всеки един от участниците, така и мнения, които се припокриваха. Основната цел отново беше да се формира умение за собствено мнение, като се спазваха правилата на взаимно изслушване, уважение на чуждото мнение и умения за защита на тезите.

Учениците презентираха пред класа резултатите от работата си.

Аделина Иванова-педагогически съветник

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕТИ КЛАСОВЕ

„Свобода и отговорности на гражданите“

На 20 и 21 септември 2023г в часа по гражданско образование по темата „Свобода и отговорности на гражданите“ работихме с 5“а“ и 5“в“ класове. Старателни и мислещи учениците споделиха своите мисли и примери.

Ценно беше това, че научихме за това какви са практиките в белгийско училище от
дете, родено там. Учениците се научават, че различните мнения обогатяват, а не са повод за противопоставяне.

Аделина Иванова-педагогически съветник

СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

На 18.09.23 педагогическия съветник Аделина Иванова продължи работата по класове по темата „Свобода и отговорност на гражданите“, като част от темите по гражданско образование.

Основната цел беше да се формира умение за собствено мнение, като се спазваха правилата на взаимно изслушване, уважение на чуждото мнение и умения за защита на тезите.

Единствените „устройства“, с които учениците работиха бяха техните умове .

Учениците презентираха пред класа резултатите от работата си.

Аделина Иванова-педагогически съветник

СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

На 18.09.23 педагогическия съветник Аделина Иванова работи  с 6 „в“ клас по темата „Свобода и отговорност на гражданите“, като част от темите по гражданско образование. Учениците работиха първоначално самостоятелно, а впоследствие и по групи. Основната цел беше да се формира умение за собствено мнение, като се спазваха правилата на взаимно изслушване, уважение на чуждото мнение и умения за защита на тезите.

Учениците презентираха пред класа резултатите от работата си.

Аделина Иванова-педагогически съветник

Да изчистим България – 2023

Днес X ОУ „Алеко Константинов“ подкрепи с ентусиазъм и на дело националната кампания „Да изчистим България заедно“ – 2023.

Само ден след 15 септември, в съботното утро, училищният двор бе изпълнен с доброволци, пожелали да станат част от добрия пример.

Въпреки дъждовното време, бяха засадени и храсти на алеята пред входа на училището.

Заедно можем повече!

Тържествено откриване на новата учебна година 2023/2024

15 септември – празник, който не е вписан в календара, но е неповторим по своята тържественост.

Днес децата с радост и нетърпение прекрачиха прага на класните стаи. Дойде време за УЧЕНИЕ, за нови приятелства, за забавни игри. Време за порастване, съзидание и навлизане в новите хоризонти на познанието!

Директорът на училището г-жа Десислава Стефанова поздрави всички присъстващи с добре дошли и им пожела една успешна учебна година, изпълнена с много знания, положителни емоции и здраве.

С песни, стихове и танци посрещнахме и нашите гости:

Мартин Жлябинков – секретар на Община Перник, д-р Александър Златанов – директор на РЗИ Перник, Росица Борисова – адвокат, Юлияна Василева – председател на училищното настоятелство и Антон Иванов – председател на обществения съвет на училището.

На добър час през новата учебна година!