Забавна математика

В съвместен урок на 3в и 3г клас с класни ръководители г-жа Ангелова и г-н Венчев, учениците се запознаха с нетрадиционни методи за умножение на числата до 1000.

Откриха начини за умножение с пръсти, с помощта на питагоровата таблица и древен китайски начин за умножение с точки.

„Засаждаме бъдеще“

Учениците от 3.а клас, с класния си ръководител г -жа Любка Димитрова и с помощта на г -н Марио Венчев, засадиха 20 дръвчета в двора на училището. Те ги получиха като награда от кампанията „Засаждаме бъдеще“ , в която участваха и се съревноваваха с ученици от цяла България. С гласуване бяха сред наградените.

ПО ПРОЕКТ „ДЕЦАТА СЕ УЧАТ ДА ЗАЩИТАВАТ ЖИВОТНИТЕ “ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА”

С подкрепа на РУО, гр.Перник на среща с директори от детските градини и училища от област Перник екипа на – 10-то ОУ „Алеко Константинов“ в лицето на директора, г-жа Стефанова и психолога г-жа Иванова представи  – резултатите от работа по модулите „Близо до животните“ на фондация „Четири лапи“.Проектът се изпълнява по покана на госпожа Дора Радева, която представи методиката пред всички присъстващи.На презентацията изготвена от психолога Аделина Иванова бяха показани начина на работа от страна на екипа с децата, техните рисунки, резултатите и възможностите на методиката за предоставяне на децата на пространство за свободно изразяване на емоциите и впечатленията им.

Национална училищна конференция

На 22 и 23 март 2019г. в 51 Средно училище „ Елисавета Багряна“ – София се проведе Първата Национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“. Целта на конференцията е да даде началото на ежегодни срещи на преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата, както и информатика. Основната идея е да се популяризират множество добри практики, които вече съществуват, като участниците имат възможност да представят пред колеги от цялата страна своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците.

Нашето училище бе представено от г-жа Куна Кръстева и Емилия Никифорава с интердисциплинарен урок „Електричният ток – от природните явления до научните обяснения“ . Урокът бе проведен през седмицата на физиката, заедно с г-жа А. Димитрова, г-жа М. Бориславова, г-жа Е. Никифорова, г-жа К. Кръстева, г-жа Г. Тонева и г-н Ю. Борисов и учениците от 7 „а“ и 7 „б“ клас.

ЗАРИБЯВАНЕТО

На 27.03.2019г се проведе тренинг по тема, свързана с превенция на наркотиците.Ясно е, че се предлагат, ясно е и какво се предлага.Този път тренинга беше конструиран така, че групите да предложат чрез ролеви игри своите виждания как протича процеса на зарибяване.

Имаше  раздадени роли  и роли, които се изобретиха изобретени от учениците. Въпреки усмивките/породени от интересно изиграните персонажи/ работата беше много здрава!Продължихме малко и в междучасието, но никой не бързаше.Излязоха споделяния, които показаха ученици н нова за останалите светлина и то в положителен аспект.Поздравихме с аплодисменти.Браво 6“в“!

Аделина Иванова – психолог

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО

На 26.03.2019г се проведе интересен тренинг по темата за нарушаване на личното пространство и насилието в 3 „б“ клас по покана на класния ръководител, г-жа Ива Лазарова и възпитателката, г-жа Стефка Гунчева. Децата работиха по казуси, които са реални за тях и самите те ги предлагаха в групите си. Имаше много вдигнати ръце и силно желание за споделяне. На всеки въпрос се даваше обратна връзка и се  поясняваше към кой вид насилие спада съответната постъпка.

Особено ценно бе това, че като разпознаване като насилие излезе и използването. Последва подробно и сериозно разяснение на този тип взаимоотношения и как децата да се предпазват от него.

Работата по групи бе изключително интересна и полезна за децата.

Аделина Иванова – психолог

Учене чрез преживяване

На 21.03.2019 г. съвместно с Националния исторически музей София бе проведен урок по история и цивилизации в V б клас. Темата на урока бе „Културно наследство на древните траки“. Различен, вълнуващ урок, съчетан с наблюдение на експонати, докосване до експонат, интерактивни игри.