КАК ПРЕДСТАВЯМ ИНОВАТИВНИТЕ УРОЦИ

Тема на проведения тренинг на 30.01.2018г в 6“б“ клас бе свързан с представите на учениците за иновативните подходи в образованието.Всяка група работеше по обща идея, изобретена от самите ученици как си мечтаят да протичат иновативно уроците.

Приятел и съветник в процеса на работа както винаги бе въображението.Забранени бяха оценките с негативен знак.

Отговорите на постерите бяха от „Да учим повече икономика“ до: „Да посещаваме страните и планетите, които изучаваме!“

Какво по-хубаво от това?  Някога ще е възможно!

Всяка реалност започва от мечтите!

Аделина Иванова – психолог

КИБЕРТОРМОЗ – 7 „Б“ КЛАС

На 29.01.2019г. В 7 „б“ клас с класен ръководител г-жа Бориславова се проведе занимание по тази винаги актуална тема.

 Подобно на традиционния тормоз, онлайн тормозът също е комплексно явление, което се проявява по различни начини.На учениците бяха разяснени следните термини, свързани с кибертормоза.

• Flamming (провокиране), • Harassment (тормоз), • Cyberstalking (кибер-преследване), • Denigrations (оклеветяване), • Impersonation (превъплъщаване), • Tricky or Outing (подлъгване), • Exclusion (изключване),• Happy slapping (Шамар на майтап),

Баха дадени и примери по всеки от тях с цел – превенция и разпознаване на кибертормоза.

Класният ръководител бе част от група за работа по определени теми.

Аделина Иванова – психолог

СЕДМИЦА НА ФИЗИКАТА

От 28.01.2019г. до 01.02.2019г. ще се проведе седмица на физиката.

На 28.01.2019г. учениците от четвъртите класове представят макети на Слънчева система.

На 29.01.2019г. учениците от петите класове представят проекти: „Замърсяване на околната среда“ и „Слънчева система“.

На 30.01.2019г. учениците от шестите класове представят изработени електромакети.

На 31.01.2019г. седмите класове – интерактивен урок „Електричният ток – от природните явления до научните обяснения“. В урока участват: г-жа А. Димитрова, г-жа М. Бориславова, г-жа Е. Никифорова, г-жа К. Кръстева, г-жа Г. Тонева и г-н Ю. Борисов.

На 29.01.2019г. учениците от Х ОУ „Алеко Константинов“ взеха участие в ТПГ „Мария Кюри“ – център за представяне на училищата от кв. „Изток“. Гостите бяха впечатлени от показаните модели. Децата наблюдаваха интересни опити, представени от Тома Томов, преподавател по физика.


Седмица на ФИЗИКАТА

156 години от рождението на Алеко Константинов

Отбелязването на 156 години от рождението на Алеко Константинов – патрон на училището събра всички ученици.

В началото на всяка година той ни напомня да бъдем заедно, с отворени очи и уши за времето, събитията и хората. Като на първо място да поставяме българския род, нашата прекрасна родина и неповторимата родна природа.

КИБЕРТОРМОЗ – 7 „А“ КЛАС

На 14.01.2019г. В 7 „а“ клас с класен ръководител г-н Борисов се проведе занимание по тази толкова важна за учениците тема.За какво става дума?

Подобно на традиционния тормоз, онлайн тормозът също е комплексно явление, което се проявява по различни начини.На учениците бяха разяснени следните термини, свързани с кибертормоза.

• Flamming (провокиране), • Harassment (тормоз), • Cyberstalking (кибер-преследване), • Denigrations (оклеветяване), • Impersonation (превъплъщаване), • Tricky or Outing (подлъгване), • Exclusion (изключване),• Happy slapping (Шамар на майтап),

Баха дадени и примери по всеки от тях с цел – превенция и разпознаване на кибертормоза.

Аделина Иванова – психолог