Национален конкурс „Моята Родина“ 2018

Изпращаме 2018 г. с пореден успех – 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзови медала от първи кръг на петото издание на Националния конкурс „Моята Родина“, организирано от педагогическа асоциация „Образование без граници“.

Златен медал за:

Йоан Бориславов Здравков – VІ а клас;

Иванета Василева Иванова – ІV в клас

Адриан Мартинов Иванов – ІV г клас.

Сребърни медалисти са:

Йоанна Василева Йорданова – V б клас

Калоян Романов Митков – V б клас.

Носители на бронзов медал:

Валентин Тониев Валентинов – VІ б клас

Миляна Станиславова Стоянова – VІІ а клас

Никол Калинова Славова – ІV б клас.

Честито! Поздравления за всички 32 деца, включили се в трудната надпревара. Те получиха сертификати за отлично представяне в състезанието.

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ЖИВЕЯ В БЪЛГАРИЯ?

На 11.12.2012г се проведе групава работа по тази важна за учениците тема.Идеята за нея бе на преподавателя по български език и литература в 10-то ОУ, г-жа Ангелинка Димитрова. Учениците работиха толкова вдъхновено, че умората .им от проведените през деня часове отстъпи на креативността им и потребността да изразят своите причини да живеят тук – в България.От четирите екипа общо излязоха около 70 причини.Въпреки, че някои се припокриваха това бе невероятен резултат, с който е добре и ние възрастните да си сверим часовниците.

Изводът е ясен – има необходимост от такива разговори с децата, които да преминават през общуването им в екипи и представянето им пред целия клас, където да получават стимулираща обратна връзка от съучениците си.

Аделина Иванова – психолог

КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ С БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

Един от най-големите проблеми в обществото ни е този с бездомните животни.Децата споделят много случаи на убити животни, които те са виждали.Някои са попадали и на тормоз над животни.Това травмира детската душа.Училището ни продължава работа по тези теми.

При възникнал в учениците въпрос кой е отговорен за проблемите с бездомните животни с г-жа Стела Сотирова изработихме тренинг-да видим мнението на питащите.  Учениците от 7-ми клас се справиха прекрасно със задачата „Проблеми и решения с бездомните животни“. Те разсъждаваха по групи чия отговорност е решаването на трудностите, как да се превантира изоставянето и тормоза на животни и много други интересни въпроси.Отговорите са на постерите, които те изпълниха при работата по групи.

Аделина Иванова – психолог

МОДУЛ ОТ КНИЖКАТА „БЛИЗО ДО ЖИВОТНИТЕ“ В 3в „КАКВО ЧУВСТВАТ ЖИВОТНИТЕ?“

 

 

Много интересни резултати даде задачката към учениците с класен ръководител г-н Марио Венчев по време на проведения модул, свързан с опознаване на животните.Децата написаха какво чувстват хората и какво чувстват животните.Изводите, които направиха са, че чувствата и емоциите като болка, тъга, самота, радост, щастие и потребност от сигурност са общи.Единствената разлика, която се появи бе, че хората изпитват завист.В двата списъка присъстваше  и „малтретиране“, което е повод да се замислим относно чувството за сигурност на децата в света, в който живеем.Децата участваха и в ролеви игри, в които изобретяваха ситуации.Желаещите бяха изключително много.

Има домашно и за родителите, което трябва да направят заедно с децата и то е – да обсъдят заедно темата в къщи.На децата предложихме да направят и рисунки по темата.

Аделина Иванова – психолог

ЖИВОТНИТЕ СЪЩО ЧУВСТВАТ ТРЕНИНГ ВЪВ 2 „А“ КЛАС

    

 

Изследвания в световен мащаб показват, че жестокостта към животни в по-късен етап довежда и до жестокост към хора.В този смисъл възпитанието на децата в хуманност трябва да започва още в ранен етап от тяхното развитие.

На 28.11.18 г се проведе тренинг по темата в класа на г-жа Даниела Лозанова.През много интересни ролеви игри, свързани с невероятно позитивни емоции децата се научаваха, че животните също като нас имат чувства и потребност от грижа.Така децата се възпитават в отговорно отношение, което е важно за израстването им като пълноценни личности.

След завършване на тренинга на тях им бе предложено да нарисуват картини по темата.За родителите имаше домашна работа и на слудващия ден децата споделяха.

 

Аделина Иванова – психолог