НАГРАДИ „ ЗЛАТЕН ОРЕЛ”

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ЗА  УСПЕШНОТО  ЗАВЪРШВАНЕ   НА УЧЕБНАТА  2015 / 2016  ГОДИНА  НА  УЧЕНИЦИТЕ  ПО АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК!

 

ПРИСЪЖДАМ  СИМВОЛИЧНИТЕ  НАГРАДИ „ ЗЛАТЕН  ОРЕЛ”

за най – добрите от Вас.

I. Най – добър клас: 2 Б / средна оценка 5,70 /

II. Най – високи постижения в ПЕОО / средна оценка 6,00 / :

5 A: Калоян Асенов и Момчил Игнатов

5 Б : Камелия Божинова

6 А : Кирил Чакъров

6 Б : Лилия Павлова 

7 Б : Франческа Кралчева

III. Ученици с олимпийски дух, получавали оценката « отличен »                          в рамките на три години:

6 Б : Александър Мирев, Калоян Атанасов, Кристиан Траянов,                    Лилия Павлова, Марина Андонова, Мая Никифорова, Олег Олегов

7 А : Александър Христов, Елизабет Мисалева, Мари Стефанова, Никола Стоименов, Ния Иванова

7 Б : Александра Александрова, Даяна Костадинова, Лидия Джамова, Николина Владимирова

IV. Най – добри преводачи:

5 А : Борис Лазаров, Калоян Асенов, Момчил Игнатов,                                  Никола Недински, Паола Василева

5 Б :  Георги Германов, Ивана Бонева, Илиян Андреев,                             Камелия Божинова

6 А :  Кирил Чакъров, Кристиян Владимиров

6 Б : Александър Мирев, Калоян Атанасов, Кристиан Траянов,                        Лилия Павлова, Олег Олегов

7 А :  Александър Христов, Никола Стоименов, Ния Иванова

7 Б : Александра Александрова, Даяна Костадинова,                                Николина Владимирова, Стилиян Любенов, Франческа Кралчева

V. Най – красиво водени тетрадки по предмета:

Даяна Костадинова и Николина Владимирова от 7 Б клас

 

VI. НАЙ- ДОБЪР УЧЕНИК ПО АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК:

       НИКОЛА  СТОИМЕНОВ  ОТ  7 А КЛАС

 

 СЪРДЕЧНИ  БЛАГОДАРНОСТИ  И НА  АСИСТЕНТИТЕ МИ!

 

   Пожелавам на всичките ми ученици прекрасно лято със слънчево време, радостни преживявания, много щастие и  усмивки!

 

Божена Христова

 

Orły 2

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИКАТА

       С голямо въодушевление учениците от VІ "б" кл. под ръководството на г-жа Куна Кръстева и г-жа Весела Здравкова представиха своите знания и умения за прилагане на ИТ в учебния материал по математика пред учители от гр. Перник и областта. По време на часа те използваха програмите MS EXCEL  за съставяне на таблици и диаграми и програмата ГЕО ГЕБРА за изчертаване на геометрични фигури и тела и намиране на обиколка, лице и обем. Учениците изработиха много красиви колажи от тях. 

CAM00382CAM00388 (1)

„Земята наш дом”

        Отлично представяне на Николина Владимирова Владимирова от VІІ “б“ клас в Националния конкурс „Земята наш дом”. Конкурсът се провежда в рамките на ХХV Международен екологичен форум “Сребърна“. Журито е разгледало 250 представени рисунки и 15 приложни творби на ученици, съответстващи на тематичните направления на конкурса „Природните чудеса на  България“   и   „Земята  – наш  дом“. Във втора възрастова група  V – VІІ кл. на трето място е отличена рисунката на  Николина. 

       В конкурса представиха свои материали още Александра Александрова и Даяна Костадинова от VІІ "б" кл.

       Поздравления за Николина и за г-жа Емилия Никифорова,  ръководител на групата, която участва в конкурса! 

20160608_11471120160608_114452

„Моята представа за защитен училищен двор”

        Екатерина Ивайлова Славчева – ученичка от 3б  клас получи златен медал и сертификат в Международния конкурс за рисунка на тема „Моята представа за защитен училищен двор”от проведената в  ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ гр. Перник на 01.06.2016г. Международна конференция "Гарантиране здравето и сигурността на учениците".

20160601_105045

20160601_105057
20160601_105319

ПРИ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

       Областният управител г-н Александров поздрави Калоян Светославов Асенов, ученик от V„а“ кл. при Х ОУ „Ал. Константинов“ за спечеления златен медал и купа за първо място в националното състезание по „История и цивилизация“, проведено на 23 април 2016г. в гр. Казанлък.

image-0.02.01.b0a85d3376548ef59a3453d4e7a5cfc81e6acdd00ba2766e65ce557de1f39345-Vimage-0.02.01.d83d1940b09670d36f23fee1931e0a9a4d12b1798a0365af4ab45247b722ea26-V