Фотописи – съвременен начин за познаване на родния край“ Регионална програма „Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“, България – познатата и непозната

В екипна работа обединиха усилия си  учениците от 5“б“ клас с класен ръководител г-жа Никифорова при представянето на скални образувания и природни феномени, образувани под действието на външните и вътрешните земни сили.  Учениците работиха по групи в предварителната си подготовка. Всеки участник от екипа представи свой фотопис, представящ  скален феномен образуван от определени релефообразуващи процеси – пещери, скални образувания образувани от водата, вятъра, гравитацията, слънчевото греене.

Практическата задача, която получиха учениците е чрез природогеографската карта да покажат със картографски знак и с определен цвят географското положение на проучваните обекти.

Всички екипи създадоха книжка  – пътеводител на всички представени скални образувания и събраха своите фотописи, изображения и рисунки на обектите. С тези дейности  учениците от 5“б“ показаха своя опит да изследват, да популяризират, да използват  географски речник и геоморфоложка терминология. Рисунките визуализират техните представи за изучаваните обекти.

България е красива, а силата на природата е в нейното търпение – да моделира, извайва, да показва промените във времето.

Вашият коментар