Разпределениe по предмети

Разпределение по предмети  V – VІІ клас

 

БЕЛ                                        Даниела Йорданова

                                               Ирена Атанасова

                                               Цветелина Руменова

Математика                          Веселина Здравкова

                                               Елена Николова

                                                Цветелина Иванова

История и цивилизация

                                               Мая Бориславова

География и икономика

                                               Емилия Никифорова

Английски език                      Зоя Йорданова

                                               Божена  Христова

                                               Габриела Руменова

Човекът и природата            Албена Петрова

                                               Ирена Паунова

Биология и здравно образование

                                               Гинка Тонева

                                                Албена Петрова

Физика и астрономия

                                               Албена Петрова

Химия и опазване на околната среда

                                               Албена Петрова

Изобразително изкуство

                                               Юри Борисов

Музика

                                               Стела Сотирова

Технологии и предприемачество

                                               Боряна Петрова

 Информационни технологии

                                               Цветелина Иванова

Физическо възпитание и спорт

                                               Веселин Пинелов

                                               Илко Митушев

                                               Александър Стоилов

Вашият коментар

Официален сайт на училището