Преподавателска колегия

РЪКОВОДСТВО

Десислава Милчева Стефанова                           

              Образование: Висше – магистър

              Специалност: Начална педагогика с чужд език

              Длъжност: Директор

 

Гинка Иванова Тонева                                                              

              Образование: Висше – магистър

              Специалност: Биология и химия

              Длъжност: Заместник – директор по учебна дейност

 

Васко Миланов Василев                                          

             Образование: Висше – магистър 

             Специалност: Начална училищна педагогика               

             Длъжност: Заместник – директор по учебна дейност

УЧИТЕЛИ

Аделина Тодорова Иванова                    педагогически съветник

 

Учител  Подготвителна група

Гергана Манолова Такиева                     старши учител

 

Учители  начален етап

Габриела Стефанова                              старши учител

Габриела Стоилова                                 учител

Надя Иванова                                           учител

Лилия Михайлова                                    старши учител

Любка Димитрова                                    старши учител

Людмила Ангелова                                  старши учител

Марио Венчев                                          учител

Аделина Йорданова                                учител

Аниела Карамфилова                             старши учител

Чавдар Атанасов                                     старши учител

Аделина Теофилова                                старши учител

Росица Цветкова                                      учител

Юлияна Генадиева                                  учител

Стоянка Георгиева                                  старши учител

Боряна Валентинова                               учител

Весела Благоева                                     старши учител

Веселин Пинелов                                    старши учител

 

Учители  прогимназиален етап

Веселина Здравкова                               главен учител 

Мая Бориславова                                    старши учител

Габриела Руменова                                 учител

Цветелина Руменова                               учител

Боряна Петрова                                       учител

Стела Сотирова                                       старши  учител

Елена Николова                                       учител

Даниела Йорданова                                старши учител

Албена Петрова                                      учител

Ирена Атанасова                                    старши учител

Зоя Йорданова                                        старши учител

Божена Христова                                    старши учител

Емилия Никифорова                               старши учител

Цветелина Иванова                                  учител    

Юри Борисов                                           старши учител

Илко Митушев                                          учител

Александър Стоилов                               учител

 

Ресурсни учители

Таня Божилова

Ива Лазарова

Вашият коментар

Официален сайт на училището