Класни ръководители за учебната 2021/2022 г.

НЕОО

 1. Габриела Стефанова-Зиновиева 1″а“
 2. Габриела Станиславова Стоилова 1″б“
 3. Надя Кирилова Иванова 1″в“
 4. Лилия Василева Михайлова 1″г“
 5. Любка Димитрова Йорданова 2″а“
 6. Людмила Ангелова Младенова 2″б“
 7. Марио Руменов Венчев 2″в“
 8. Аделина Йдрданова Лефтерова 2″г“
 9. Аниела Романова-Михайлова 3″а“
 10. Чавдар Иванов Атанасов 3″б“
 11. Аделина Захариева Теофилова 3″в“
 12. Росица Цветкова Иванова 3″г“
 13. Юлияна Спирова Генадиева 4″а“
 14. Стоянка Димитрова Георгиева 4″б“
 15. Боряна Валентинова Иванова 4″в“
 16. Весела Благоева Драгомирова 4″г“

ПЕОО

 1. Веселина Мирчева Здравкова 5″а“
 2. Емилия Василева Никифорова 5″б“
 3. Ирена Атанасова Панова 5″в“
 4. Цветелина Стоилова Иванова 5″г“
 5. Мая Бориславова Сергиева 6″а“
 6. Габриела Петрова 6 „б“
 7. Цветелина Руменова Петрова 6″в“
 8. Боряна Николаева Петрова 6 „г“
 9. Стела Атанасова Сотирова 7″а“
 10. Елена Атанасова Николова 7″б“
 11. Даниела Василева Йорданова 7″в“
 12. Албена Кирилова Петрова 7″г „

Вашият коментар

Официален сайт на училището