Учители в целодневна организация на обучение

  1. Боряна Арсова ЦДО-1а
  2. Мариета Кирилова ЦДО-1б
  3. Венета Кирилова ЦДО-1в
  4. Росица Тренева ЦДО-2а
  5. Емил Ангелов ЦДО-2б
  6. Адриан Кралчев ЦДО-3а
  7. Мая Митрева ЦДО-3б
  8. Евелина Велева ЦДО-4а
  9. Кана Младенова ЦДО-4б
  10. Ирена Паунова ЦДО-5а

Официален сайт на училището