Ваканции и неучебни дни

Ваканции през учебната 2023/2024 година:


28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас

Неучебни дни-официални празници:

06.09.2023 г. – Ден на Съединението;
22.09.2023 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2023 г. – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2023 г. – 26.12.2023 г.   Коледни празници;

01.01.2024 г. – Нова година;

03.03.2024 г. – 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
03.05.2024 г. – 06.05.2024 г. – Великденски празници;
01.05.2024 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2024 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2024 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Неучебни дни:


17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

13.05.2024 г.XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г.VII –клас – 18 учебни седмици

Вашият коментар

Официален сайт на училището