Ваканции и неучебни дни

 

ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна ваканция
30.01.2021 г. 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна ваканция
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция


НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература

21.05.2021 г. – Втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ
18.06.2021 г. – НВО по математика

 

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:  

04.02.2021 г. – за І-ХІІ клас


 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – VII  (18 учебни седмици)

Вашият коментар

Официален сайт на училището