Участие на Х ОУ „Алеко Константинов“ в образователен онлайн тест по пътна безопасност за деца

Организатори на инициативата са ГД „Национална полиция“ МВР, Асоциация на българските застрахователи и Гаранционен фонд. С тази дейност България се включва в европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя“, която обединява държавни органи и организации за безопасност на движението по пътищата, застрахователни асоциации и образователни институции от Австрия, България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Играта-тест „Без грешки на пътя“ се провежда з-а втори път, като първото издание през 2021 г. предизвика голям интерес и събра близо 13 000 участници от цялата страна. Образователният онлайн тест е ориентиран към малките участници в пътното движение и е свободно достъпен чрез сайта на АБЗ https://roadsafetyiq.abz.bg/ в периода 16 ноември – 7 декември 2022 г.

Х ОУ „Алеко Константинов“ участва и получи грамота. Грамоти получиха и паралелки от начален етап и прогимназиален етап. Грамоти за индивидуално участие получиха и много ученици.

Вашият коментар