Творческo ателиe – Богатствата на природните области в България

Творческo ателиe – Богатствата на природните области в България по РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,РАБОТА В ЕКИП – НАЙ-ВАЖНИЯТ УРОК НА БЪДЕЩЕТО“ 2022 ГОДИНА в направление  “Популяризиране на на творческите възможности на учениците със специални образователни потребности от прогимназиален етап“ 

X ОУ “Алеко Константинов”, гр. Перник е място, където децата и учениците със специални образователни потребности развиват творческия си потенциал, самочувствие, съпричастност, любознателност и отговорност.    Развитието на индивидуалните им потребности и способности е предпоставка за успешната им реализация в живота.

      Учениците са приети, ценени, обичани, насърчавани за самостоятелни дейности и за работа в екип, независимо от дефицитите, които имат. За тях училището е привлекателно място за учене, за изява на способностите им и творческите им умения.

     Учениците със СОП от прогимназиален етап работиха по проект “Творческo ателиe – Богатствата на природните области в България “. Припомниха си изученото за природните области в България.

       Обогатиха знанията си  по темата като потърсиха допълнителна информация в интернет сайтове и в училищната библиотека.

        Учениците изработиха пано “Богатствата на природните области в България”, очертаха природните области с най-характерните за тях култури с природни материали, семена и билки.

      За нагледност и затвърдяване, бе направена и легенда.

      Учениците пресъздадоха в рисунки две от природните области на България

     Работата  по проекта  “Творческo ателиe – Богатствата на природните области в България” даде възможност на учениците  да развият  умения  за работа в екип – търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ, даде им самочувствие, че могат, че знаят, че живеят в една богата страна.

Вашият коментар