СЪОБЩЕСТВА 4 А клас от Х ОУ „ Алеко Константинов“

ОСНОВНА ИДЕЯ:


Проектно-базираното обучение, което се проведе с учениците от 4 А. клас е центрирано върху ученето, а не върху преподаването;
• учениците самостоятелно планират, проектират и осъществяват своите идеи;
• включва множество информационни ресурси, чийто подбор, преструктуриране и използване се осъществяват от учениците;
• осигурява възможност за личностна изява в зависимост от знанията, уменията и компетентностите;
• стимулира сътрудничеството и толерантността към позициите на другите;
• осигурява условия за индивидуални знания, а не за копиране


ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:


Разграничава естествени и изкуствени съобщества
Формира умения за наблюдаване на обекти от живата природа
Описва и представя резултатите от наблюдения с помощта на онлайн обиколка През първите дни, учениците получиха знания от различни ресурси, за да разграничават естествени и изкуствени съобщества и хранителни взаимоотношения между организмите в тях. Посетиха, чрез различни 4D технологии обекти и наблюдаваха онлайн живата природа .


Проектно-базираното обучение, което се проведе с учениците от 4 А. клас е центрирано върху ученето, а не върху преподаването;
• учениците самостоятелно планират, проектират и осъществяват своите идеи;
• включва множество информационни ресурси, чийто подбор, преструктуриране и използване се осъществяват от учениците;
• осигурява възможност за личностна изява в зависимост от знанията, уменията и компетентностите;
• стимулира сътрудничеството и толерантността към позициите на другите;
• осигурява условия за индивидуални знания, а не за копиране

Вашият коментар