съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
X ОУ „Алеко Константинов“- гр.Перник обявявя 6 свободни места за прием в първи клас през учебната 2022/2023г.

Вашият коментар