Седмица на Алеко Константинов (09.05 – 13.05.2022г.)

Инициативите, в които се включи 7 „г“ клас са: поход в района на с. Кралев дол с цел изучаване на биоразнообразието и литературно четене на пътеписите на Щастливеца сред природата, засяване с билки и цветя в двора на училището (“ Цветна градинка“), с отговорност за продължителна грижа към растенията, старателно почистване на част от училищния двор и рисунки на асфалт.

Владислав Маринов представи пред класа взаимодействие на алуминий със солна киселина и натриева основа, с което доказа амфотерните свойства на химичния елемент.

Госпожа Румяна Стойнева – докторант по психология, преподавател по природни науки в XVI ОУ „Св.Св. Кирил и Методий „- гр. Перник и родител на Момчил Стойнев и Борил Стойнев, беше поканена в час по биология и здравно образование, за да сподели опита си и представи дисекция на жаба.

За пореден път учители, родители и ученици се убедиха, че ученето чрез преживяване е едно от най – ползотворните стилове на преподаване в училище и помага на учениците да бъдат активни участници в тяхното обучение.

Вашият коментар