СВЕТОВЕН ДЕН НА КЛИМАТА

Подобрихме своите познания за Глобалните цели на ООН, посветени на климатичните промени.
Запознахме се с въглеродния отпечатък и използвахме калкулатор за въглероден отпечатък.

Похвала за Денислав, Даниел и Адриан от 6.б клас, които боядисаха още дворни саксии от автомобилни гуми, подарък от наши родители.

Вашият коментар