Посещение на президентството на рeпублика България

По повод 160 години от рождението на Алеко Константинов и седмицата, посветена на него, ученици от трети, четвърти и пети клас посетиха сградата на Президентството на Република България. Всичко, което видяха и научиха, беше изключително интересно за тях. Впечатлени бяха от смяната на почетния караул.

Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 12 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на закрито

Вашият коментар