Отбелязване деня на Земята

Ученици от X ОУ „Алеко Константинов“- гр. Перник активно участваха в международен конкурс „Space Art“ организиран от European Association for Astronomy Education (EAAE), Европейска асоциация за астрономическо образование.

Идеята на тази програма е да засили интереса на учениците да изучават космическите обекти във Вселената и да формират свое лично отношение по темата.

Класирането на участниците ще бъде оповестено публично на 22 април 2022 г. във връзка с честването на Деня на Земята.

Чрез използване на STEAM методи за преподаване, учениците изработиха камера обскура, перископи, изделия от рециклирани материали, конструираха слънчева аларма, електрическа кола и стреляща машина, която използва енергията на въздуха.

С желание показаха своето екологично възпитание и лично отношение към природата на нашата планета.

Вашият коментар