Олимпиади и национални състезания

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА


Компютърно моделиране – 05.12.2021г. -начало-9:00ч
Математика – 11.12.2021 г. – начало 9:00ч
Физика и астрономия – 09.01.2022 г.- начало 9:00ч
История и цивилизации – 15.01.2022 г.- начало 9:00ч
Химия – 16.01.2022 г.- начало 9:00ч 
Ключът към музиката“ – 21.01.2022 г.- начало- 9:00ч 
Знам и мога“ – 22.01.2022 г. – начало 9:00ч
География – 22.01.2022 г. – начало 9:00ч
БЕЛ – 23.01.2022 г. -начало 9:00ч
Биология – 29.01.2022 г. – начало 9:00ч

Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по МАТЕМАТИКА 2021/2022г.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Национален кръг на олимпиадата  по история

Националният кръг на олимпиадата  по история
ще се състои на 12 юни от 9:00 ч. 


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП –
Общински кръг

На 16.04.2021г ще се проведе общински кръг на Националното състезание по БДП от 13.30 часа


Европейско кенгуру

Ще се проведе на 15 април за учениците от 5, 6 и 7 клас. 
Националният кръг на Европейско кенгуру е на 29 май. 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ през учебната 2020/2021 година

Протокол с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 2020/2021г.

Протокол за резултатите на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2020/20
Протокол за резултатите на учениците,участвали в областния кръг на олимпиадата по ФИЗИКА 2020/2021г. 7.клас
Протокол за резултатите на учениците явили се на олимпиадата по ХООС в област Перник

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

На 18.03.2021г. от 12.00ч ще се проведе математическо състезание – Европейско кенгуру

Желаещите ученици да подадат заявления за участие и декларация за информирано съгласие на класните си ръководители в срок до 05.03.2021г.

1 и 3 клас – стая 307
2 и 4.клас – стая 306
5,6 и 7.клас – стая 305

Отговори на задачите за I, II, III и IV клас на Европейско кенгуру, проведено на 18.03.2021г.

Олимпиада по БЕЛ – ОБЛАСТЕН КРЪГ- 2021Г.
Протокол за резултатите на учениците от 5. и 6. клас

ПРОТОКОЛ НА УЧЕНИЦИТЕ КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ ПО БЕЛ 20.02.2021г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по АСТРОНОМИЯ през учебната 2020/2021 година

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

Резултати на учениците от възрастови групи IV – VI клас от областния кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА през учебната 2020-2021 година

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ И КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ В ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИТЕ СА НА СЪСТЕЗАНИЕТО „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА IV КЛАС ОБЩИНСКИ КРЪГ- УЧЕБНА 2020/2021Г.
Олимпиада по Математика

Уважаеми родители и ученици,

уведомявам Ви, че на 16.01.2021г. ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика САМО за IV клас.

Официален сайт на училището