НП „Иновации в действие“ 2022/2023г

Националната програма „Иновации в действие“ 15.05. – 18.05.2023г. Тази програма за поредна година даде възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от училище-партньор. В избраните дни успяхме да споделим и да преживеем промяна, да покажем иновативни уроци и добри практики, които са част от ежедневието в нашето училище

Целта на тази Национална програма е да бъде споделен добрият опит между училищата.

Вашият коментар