НА ТВОЕ МЯСТО

На 11.11.2022г. по покана на класния ръководител на 4“в“ клас, г-жа Аделина Теофилова  педагогическият съветник  г-жа Аделина Иванова проведе тренинг на тема „На твое място“.В ролевите игри участваха както учениците, така и педагогическия съветник и класния ръководител.

Влизането в „обувките на другия“ помага на децата да развиват емпатия, да разбират както своите емоции, така и тези на другите хора около себе си.

След забавните и полезни ролеви игри всички участваха в обсъждане и споделиха своите емоции и изводи.

Аделина Иванова – педагогически съветникВашият коментар