Начало

НАЧАЛОТО

     Всяка есен през септември, щом школският звънец възвести началото на поредната учебна година, децата на пернишкия квартал „Изток“ намират неизменно пътя към любимото училище. Х Основно училище „Алеко Константинов“ събира в едно очакванията на детските питащи очи, доверието на родителите и професионалното себеотдаване на учителите. И така е от самото начало.

     Първи септември 1982г. В самото сърце на квартала извисява ръст бялата сграда на новопостроено училище. Тя привлича децата на младите семейства, потърсили препитание в големите промишлени предприятия в района. Вратите и широко се разтварят, за да приемат първите учители и ученици заедно с техните надежди и мечти. Под ръководството на директора Ботьо Марков и заместник-директорите Василка Симеонова  и Иванка Босашка, петдесет учители и хиляда и петдесет ученици поемат по дългия път на съзиданието.

Вашият коментар

Официален сайт на училището