ЗЛАТНА ПАРТНЬОРСКА ЩАФЕТА В КАУЗАТА „С ГРИЖА ЗА ЖИВОТните

Случваме!!!

Дългогодишната кауза „С грижа за животните“ на Х-то ОУ, „Ал.Константинов“ привлича все повече партньорства.На събитието, което организира екипът и децата ни на 27.10.22г под надслов „Аз съм Лодка, аз съм Работарко“ директора на ОДК, Перник- г-жа Татяна Китанова изрази възхищението си и пое ангажимента с екипа си за кариерно консултиране към ОДК да надгради каузата.

На 22.11.22г в ОДК, гр.Перник се състоя невероятното събитие „С грижа за животните“ на което бяха представени всички професии, свързани с грижа за животните.Присъстваха много деца, доброволци и ветеринари.Те споделиха с децата как работят, какви трудности срещат и как всеки гражданин може да се включи с подкрепа.Въпросите от децата на гр.Перник бяха безброй.В залата влезе и спасено куче, чиято история разказаха доброволци от приюта.Това предизвика невероятно щастие и възторг в децата!

Думата бе дадена на екипа на нашето училище. Етапите в работата ни за тази кауза представи г-жа  Аделина Иванова – психолог в училището. Омбудсманът за правата на животните от нашето училище Антонио Бисеров изрази благодарност за партньорството и посъветва децата къде да се обадят , когато видят безпомощно животно.На всички деца бе предоставена възможност да участват в три творчески ателиета чрез направа на макети: „Ферма“,, „Приют за животни“ и „Аквариум“.Нашето училище работи с три екипа от следните класове: 4“г“ клас с класен ръководител г-жа Роси Цветкова, 7“в“ клас с класен ръководител г-жа Цв.Руменова и 7“г“ клас с класен ръководител г-н Людмил Йорданов.

Благодарност и респект към двете директорки, чиято работа показва вдъхновение и даване път на каузи.! Това са г-жа Стефанова, директор на Х-то ОУ „Ал.Константинов“ и г-жа Татяна Китанова – директор на ОДК, Перник,която преди всичко е невероятен творец! Моделът на партньорството в тази хуманна кауза се разраства, надгражда и се въвличат още много деца, колеги, експерти!

Благодарности на екипа на ЦПЛР-ОДК Перник в лицето на Мария, Десислава, Рени и Елизабет!

Вдъхновените думи на г-жа Китанова към нас бяха: “Всички Вие, нашите партньори, сте като другата ръка на едно тяло! Без Вас не можем да постигнем важните неща за децата ни!

Вдъхновяваме и пръскаме искри напред!!!

Аделина Иванова – психолог

Вашият коментар