„Вълшебният свят на родопите“

Андреа Колева от 2г клас спечели трето място в 15 Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“.

Андреа беше наградена с медал, Диплом и чаша, на която е отпечатана нейната рисунка. Поздравления за наградата!

Може да бъде изображение с 1 човек, дете, изправен и на закрито
Може да е анимация
Може да бъде изображение с 2 души и изправени хора

Вашият коментар