на гости в парламента

Със съдействието на кмета на кметство Изток Емил Костадинов, по покана на народния представител Александър Александров, ученици от X ОУ „Алеко Константинов“ гр.Перник бяха гости на Народното събрание. В парламента младите посетители разговаряха със заместник-председателя на ПГ на ПП ГЕРБ Красимир Велчев. По време на срещата учениците зададоха много въпроси за дейността на Народното събрание. Гостите имаха възможност да наблюдават пленарното заседание от балкона на пленарната зала както и да разгледат сградата на парламента.

ПРОЕКТ „СВЕТУЛКА“ – Освети мрака!

Учениците от 6 б клас проведоха своето заключителното занимание по Проект „Светулка – освети мрака“ на Сдружение „SOS Детски селища – България“. Обучението е свързано с превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация. Благодарим на Деница Аврамова – организатор и координатор на проекта!

НАРКОТИЦИ – ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ФАКТОРИ ЗА УПОТРЕБА

Както е предвидено в годишния план на Координационния механизъм за противодействие на тормоз продължават тренинги по темата, свързана с превенция на употреба на наркотиците.В шести клас една от темите бе за това, какви фактори спомагат, за да се прибегне до употребата както на наркотици, така и на тютюнопушене и алкохол.Учениците работиха самостоятелно по групи, като накрая получиха разяснение кои фактори са обективни и кои субективни – това, което ги бе затруднило в началото при поставянето на задачата.

Аделина Иванова – психолог

ПРОМЯНА В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЖИВОТНИТЕ

Пореден модул от книжката „Близо до животните“ по проект „Децата се учат да помагат на животните“ проведохме с г-жа Благоева във 2 „г“ клас.Тренингът се проведе на откритата сцена в двора на училището.Децата влизаха по желание в различни роли на избрани от тях животни, както и в ролята на дресьора.След това те споделяха как са се чувствали, като ролите се разменяха и всеки отново имаше възможност да изрази чувства и емоции.

В края на заниманието децата рисуваха в класната си стая как биха се чувствали животните, когато са в естествената си среда и се чувстват свободни.

Аделина Иванова – психолог

„Ние можем да умножаваме и делим“

На 28 март с учениците от 2г клас имахме представителна изява на тема  „Ние можем да умножаваме и делим“.  Децата бяха разделени на два отбора – Математици и Умници , чиито имена те избраха. С помощта на закупените математически игри, бяха им съставяни числови изрази със събиране и изваждане , умножение и деление и с геометрични фигури. Отборите бяха оценявани за бързина и правилно решение на задачите. Създаде се много емоционална обстановка. Гости на нашата представителна изява бяха учители от ЦДО

Забавна математика

В съвместен урок на 3в и 3г клас с класни ръководители г-жа Ангелова и г-н Венчев, учениците се запознаха с нетрадиционни методи за умножение на числата до 1000.

Откриха начини за умножение с пръсти, с помощта на питагоровата таблица и древен китайски начин за умножение с точки.

„Засаждаме бъдеще“

Учениците от 3.а клас, с класния си ръководител г -жа Любка Димитрова и с помощта на г -н Марио Венчев, засадиха 20 дръвчета в двора на училището. Те ги получиха като награда от кампанията „Засаждаме бъдеще“ , в която участваха и се съревноваваха с ученици от цяла България. С гласуване бяха сред наградените.

Официален сайт на училището