Фотописи – съвременен начин за познаване на родния край“ Регионална програма „Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“, България – познатата и непозната

В екипна работа обединиха усилия си  учениците от 5“б“ клас с класен ръководител г-жа Никифорова при представянето на скални образувания и природни феномени, образувани под действието на външните и вътрешните земни сили.  Учениците работиха по групи в предварителната си подготовка. Всеки участник от екипа представи свой фотопис, представящ  скален феномен образуван от определени релефообразуващи процеси – пещери, скални образувания образувани от водата, вятъра, гравитацията, слънчевото греене.

Практическата задача, която получиха учениците е чрез природогеографската карта да покажат със картографски знак и с определен цвят географското положение на проучваните обекти.

Всички екипи създадоха книжка  – пътеводител на всички представени скални образувания и събраха своите фотописи, изображения и рисунки на обектите. С тези дейности  учениците от 5“б“ показаха своя опит да изследват, да популяризират, да използват  географски речник и геоморфоложка терминология. Рисунките визуализират техните представи за изучаваните обекти.

България е красива, а силата на природата е в нейното търпение – да моделира, извайва, да показва промените във времето.

Творческo ателиe – Богатствата на природните области в България

Творческo ателиe – Богатствата на природните области в България по РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,РАБОТА В ЕКИП – НАЙ-ВАЖНИЯТ УРОК НА БЪДЕЩЕТО“ 2022 ГОДИНА в направление  “Популяризиране на на творческите възможности на учениците със специални образователни потребности от прогимназиален етап“ 

X ОУ “Алеко Константинов”, гр. Перник е място, където децата и учениците със специални образователни потребности развиват творческия си потенциал, самочувствие, съпричастност, любознателност и отговорност.    Развитието на индивидуалните им потребности и способности е предпоставка за успешната им реализация в живота.

      Учениците са приети, ценени, обичани, насърчавани за самостоятелни дейности и за работа в екип, независимо от дефицитите, които имат. За тях училището е привлекателно място за учене, за изява на способностите им и творческите им умения.

     Учениците със СОП от прогимназиален етап работиха по проект “Творческo ателиe – Богатствата на природните области в България “. Припомниха си изученото за природните области в България.

       Обогатиха знанията си  по темата като потърсиха допълнителна информация в интернет сайтове и в училищната библиотека.

        Учениците изработиха пано “Богатствата на природните области в България”, очертаха природните области с най-характерните за тях култури с природни материали, семена и билки.

      За нагледност и затвърдяване, бе направена и легенда.

      Учениците пресъздадоха в рисунки две от природните области на България

     Работата  по проекта  “Творческo ателиe – Богатствата на природните области в България” даде възможност на учениците  да развият  умения  за работа в екип – търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ, даде им самочувствие, че могат, че знаят, че живеят в една богата страна.

На 10.06.2022г. в Х ОУ „Алеко Константинов“ се проведе час по изпълнение на Регионалната програма „Работа в екип-най-важният урок на бъдещето“ в направление „Природни науки“

Екипът се състои от ученици от 5“а“ клас и 7“а“ клас, които се насочиха към разработване на презентация за защитени природни обекти на територията на област Перник. Учениците избраха да работят върху поддържан резерват „Острица“. Изнесената информация , като презентация от учениците от 7 клас, беше подкрепена от ученици от пети клас, които работиха върху билките които се намират в резервата; начините за приготвяне на запарки, отвари и настойки и демонстрираха тези методи.

Ръководители: Г.Тонева, И.Паунова

СПОРТЕН ПРАЗНИК С ПРИЯТЕЛИ

Х ОУ „Алеко Константинов“ скоро отбеляза своята 40та годишнина – години изпълнени с работа, съхраняване на традиции, разработване на иновации. Но преди много, много години нашето училище и VI СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ са се намирали в една сграда. Заедно двете училища са се радвали на съвместен училищен живот, изпълнен с различни инициативи.

След толкова много години, получихме покана от колегите да възобновим традициите, а ние с радост я приехме.  В изпълнение на лятната ваканционна програма за деца и ученици на МОН, началото поставихме днес, със Спортен празник „Отново заедно“. Празник, в който имаше победители, но нямаше победени.

Няколко отбора от двете училища показаха своите спортни възможности и желание за победа в различни щафетни игри. Празникът започна тържествено с Химна на Република България, госпожа Елена Димова поздрави отборите с музикално изпълнение, а танца на мажоретния състав на VI СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ повдигна градуса на доброто настроение.

На състезание, като на състезание – на края всички участници получиха награди, но най-голямата бяха емоциите и новите приятелства. Благодарим на нашите приятели от VI СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Перник и ще очакваме следващата среща с нетърпение!

Мисия Метеоролог и 4 в клас на Х ОУ „Алеко Константинов“ – Перник

Сърдечни благодарности на Red Paper Plane и Цветелина Камова.

🚀 Предизвикателството

Децата ще опознаят какво е това “време” и кои са елементите му, как се създава в атмосферата, как го мерим, какво е екстремно време и промяна на климата. Ще навлязат в професията на метеоролога – в какво се състои и с какво ни е полезна. По екипи ще потърсят решение на най-голямото й предизвикателство в днешния свят, пълен с информация – как прогнозата може да ни помага да живеем по-добре, и да планираме дните, дейностите и облеклото си

 Структура на мисията

Мисията протича в три основни етапа – Опознаваме (оранжев), Избираме (синьо) and Създаваме (зелено) и е базирана на процеса дизайн мислене и неговите техники. Всяка мисия протича в 5 дни. Всеки ден продължава до 90 мин. и съдържа комбинация от разнообразни групови, екипни и индивидуални занимания. 📚 Общи материали за мисията

 Дневник на децата – Всеки ден от мисията завършва с индивидуална работа за всяко дете в дневника му/й. Дневниците служат и за спомен за тях и родителите им, дълго след като мисията приключи. На последната страница в дневника е мястото и за очертаване на ръчичката като знак за „Мисията е завършена успешно!“.

 Писмо до родителите -Родителите са запознати с целите на мисията и могат да се включат в мисията Писмото до тях съдържа кратко резюме на мисията и предлага избор от материали и дейности по темата за дома.

 Сертификат – Малък, но важен жест към всички малки дизайнери, които участват в мисията.

1. Опознаваме – 3 дни (от понеделник до сряда)

В този етап разгледахме последователно елементите на времето, професията на метеоролога и влиянието на времето върху живота ни. Изработихме собствен аксесоар – бадж на метеоролога  През седмицата следихме времето навън по базови показатели.

Това е етапът, в който основно място заема дискусията, презентирането, въпросите и отговорите и игрите. В този етап децата разбират пряката връзка между времето и нашия живот. Дори и сега, когато живеем на топло, сухо и удобно, времето е силен фактор за всяка наша дейност. В този етап засягаме и промяната на климата и как и ние сме способни да влияем върху времето и уви така, освен да го променяме и да разваляме качеството на живот, който имаме, както да поставяме здравето си в риск.

СЪОБЩЕСТВА 4 А клас от Х ОУ „ Алеко Константинов“

ОСНОВНА ИДЕЯ:


Проектно-базираното обучение, което се проведе с учениците от 4 А. клас е центрирано върху ученето, а не върху преподаването;
• учениците самостоятелно планират, проектират и осъществяват своите идеи;
• включва множество информационни ресурси, чийто подбор, преструктуриране и използване се осъществяват от учениците;
• осигурява възможност за личностна изява в зависимост от знанията, уменията и компетентностите;
• стимулира сътрудничеството и толерантността към позициите на другите;
• осигурява условия за индивидуални знания, а не за копиране


ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:


Разграничава естествени и изкуствени съобщества
Формира умения за наблюдаване на обекти от живата природа
Описва и представя резултатите от наблюдения с помощта на онлайн обиколка През първите дни, учениците получиха знания от различни ресурси, за да разграничават естествени и изкуствени съобщества и хранителни взаимоотношения между организмите в тях. Посетиха, чрез различни 4D технологии обекти и наблюдаваха онлайн живата природа .


Проектно-базираното обучение, което се проведе с учениците от 4 А. клас е центрирано върху ученето, а не върху преподаването;
• учениците самостоятелно планират, проектират и осъществяват своите идеи;
• включва множество информационни ресурси, чийто подбор, преструктуриране и използване се осъществяват от учениците;
• осигурява възможност за личностна изява в зависимост от знанията, уменията и компетентностите;
• стимулира сътрудничеството и толерантността към позициите на другите;
• осигурява условия за индивидуални знания, а не за копиране

Официален сайт на училището