Всички публикации от Admin

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ЖИВЕЯ В БЪЛГАРИЯ?

На 11.12.2012г се проведе групава работа по тази важна за учениците тема.Идеята за нея бе на преподавателя по български език и литература в 10-то ОУ, г-жа Ангелинка Димитрова. Учениците работиха толкова вдъхновено, че умората .им от проведените през деня часове отстъпи на креативността им и потребността да изразят своите причини да живеят тук – в България.От четирите екипа общо излязоха около 70 причини.Въпреки, че някои се припокриваха това бе невероятен резултат, с който е добре и ние възрастните да си сверим часовниците.

Изводът е ясен – има необходимост от такива разговори с децата, които да преминават през общуването им в екипи и представянето им пред целия клас, където да получават стимулираща обратна връзка от съучениците си.

Аделина Иванова – психолог

КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ С БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

Един от най-големите проблеми в обществото ни е този с бездомните животни.Децата споделят много случаи на убити животни, които те са виждали.Някои са попадали и на тормоз над животни.Това травмира детската душа.Училището ни продължава работа по тези теми.

При възникнал в учениците въпрос кой е отговорен за проблемите с бездомните животни с г-жа Стела Сотирова изработихме тренинг-да видим мнението на питащите.  Учениците от 7-ми клас се справиха прекрасно със задачата „Проблеми и решения с бездомните животни“. Те разсъждаваха по групи чия отговорност е решаването на трудностите, как да се превантира изоставянето и тормоза на животни и много други интересни въпроси.Отговорите са на постерите, които те изпълниха при работата по групи.

Аделина Иванова – психолог

МОДУЛ ОТ КНИЖКАТА „БЛИЗО ДО ЖИВОТНИТЕ“ В 3в „КАКВО ЧУВСТВАТ ЖИВОТНИТЕ?“

 

 

Много интересни резултати даде задачката към учениците с класен ръководител г-н Марио Венчев по време на проведения модул, свързан с опознаване на животните.Децата написаха какво чувстват хората и какво чувстват животните.Изводите, които направиха са, че чувствата и емоциите като болка, тъга, самота, радост, щастие и потребност от сигурност са общи.Единствената разлика, която се появи бе, че хората изпитват завист.В двата списъка присъстваше  и „малтретиране“, което е повод да се замислим относно чувството за сигурност на децата в света, в който живеем.Децата участваха и в ролеви игри, в които изобретяваха ситуации.Желаещите бяха изключително много.

Има домашно и за родителите, което трябва да направят заедно с децата и то е – да обсъдят заедно темата в къщи.На децата предложихме да направят и рисунки по темата.

Аделина Иванова – психолог

ЖИВОТНИТЕ СЪЩО ЧУВСТВАТ ТРЕНИНГ ВЪВ 2 „А“ КЛАС

    

 

Изследвания в световен мащаб показват, че жестокостта към животни в по-късен етап довежда и до жестокост към хора.В този смисъл възпитанието на децата в хуманност трябва да започва още в ранен етап от тяхното развитие.

На 28.11.18 г се проведе тренинг по темата в класа на г-жа Даниела Лозанова.През много интересни ролеви игри, свързани с невероятно позитивни емоции децата се научаваха, че животните също като нас имат чувства и потребност от грижа.Така децата се възпитават в отговорно отношение, което е важно за израстването им като пълноценни личности.

След завършване на тренинга на тях им бе предложено да нарисуват картини по темата.За родителите имаше домашна работа и на слудващия ден децата споделяха.

 

Аделина Иванова – психолог

ВРЕДНИ ХРАНИ И ПРОДУКТИ ЗА ДЕЦА

На 27.11.2018 г. в IV а клас се проведе занимание за вредата от чипсове, газирани и енергийни напитки. Чрез подходяща презентация учениците разбраха колко вредни за здравето са някои от любимите им неща.

 

 

 

 

Те направиха бонбони от екологични продукти и приготвиха подарък – изненада за своите родители.

 

 

 

 

Всички с удоволствие похапнаха от тези лакомства.

НОВО НАЧАЛО В ДЕСЕТО УЧИЛИЩЕ Модули по книжката“Близо до животните“

Работа по модули свързани с отговорностите на хората към животните започва в десето училище.Книжки с разработени модули по различни теми, свързани с опознаването на домашните любимци, с чувствата им и с тези на бездомните животни са осигурени за децата от първи до четвърти клас.

Днес темата бе за бездомните животни. Работихме в екип с г-жа Таня Георгиева – класен ръководител и г-жа Цветелина Иванова – възпитател ЦДО.Децата от 1“б“ клас непрекъснато споделяха впечатления от видяното по улиците и тяхната потребност да бъдат изслушвани по тази тема се оказа наистина сериозна.

Повечето от децата имат домашни любимци и с желание разказваха за тях.

След работата по темата на децата им бе предложено да нарисуват каквото желаят по темата.

Накрая бе дадена и домашна работа за деца и родители на тема : “Какво чувстват бездомните животни?“

 

Аделина Иванова – психолог

ЧУВСТВА И МИСЛИ ПРИ АГРЕСИЯ И РАДОСТ

На 20.11.2018г в 5“б“ клас по покана на класния ръководител, г-жа Зоя Йорданова психолога Аделина Иванова проведе тренинг на тема „Какви чувства и мисли пораждат агресията и радостта“.На учениците бяха раздадени работни задачи, в които те описаха какви усещания  и мисли се пораждат в тях, когато се почувстват обидени и какви – когато са радостни.Те споделиха всичко написано и стигнаха до извода, че може да се чувстват радостни и щастливи в училище и най-важното – то зависи от тях самите.

Аделина Иванова