Всички публикации от Admin

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Ако има ден, който ни обединява, това е 24 май – Денят на българската просвета и култура и славянската писменост. Днес ние отдаваме почит на създателите на българската азбука светите братя Кирил и Методий.

Във времена на изпитания и трудности, ние учителите на Х ОУ „Алеко Константинов“ приехме предизвикателството за нов вид обучение – виртуалното. Заедно с нашите партньори – родителите продължихме ограмотяването и обучението при новите условия, в името на децата ни.

Честит празник!

Празничен поздрав до всички учители и ученици от
Х ОУ „Aлeĸo Koнcтaнтинoв” по случай 24 май.
Анелия Георгиева, ученичка от 5. „в“ клас, класирана на второ място на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ.

училищна униформа

Х ОУ „Алеко Константинов” е училище с модерна визия. От учебната 2020/2021 г. учениците ще имат училищна униформа, с която да представят нашата институция на официални празници, паради, състезания и награждавания.

Пожелаваме на всички ученици с гордост да носят униформите и да прославят името на училището!

ПРИЕМ 2020/2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещите          
първокласници  и деца за подготвителна група за учебната 2020/2021г.

В  Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник за Вашите деца може да намерите спокойна и творческа среда за овладяване  на  знания  и умения.
В Х ОУ „Алеко Константинов“ за Вашите деца е организирано целодневно  обучение в І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VII клас.
В Х ОУ „Алеко Константинов“–  се обучават деца от всички социални групи и със специални образователни потребности.

ХОУ  „Алеко Константинов“-  е училище за децата на практичните и амбициозните родители.

ХОУ  „Алеко Константинов“-  е училище с басейн.
Заповядайте в Х ОУ  „Алеко Константинов“-  уважаеми родители, за да се убедите в нашите предимства!

СЪОБЩЕНИЕ

РЪКОВОДСТВОТО НА Х ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. E ДО 30.05.2020г. В КАБИНЕТА НА ЗДУД НА УЧИЛИЩЕТО

 1.  Критерии при приема на ученици в І клас

    Общи критерии:

Близост на училището до постоянния/ настоящ адрес на родителите/ настойниците или най-краткия и безопасен път до училището.

 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100т.
 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80т.
 • Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60т.
 • Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40т.

  Допълнителни критерии:

 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10т.
 • Близост до местоработата на един от родителите – 6т.
 • Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 4т.

             Допълнителни критерии избрани от училището:

 • Дете с трайни увреждания над 50% – 5т.
 • Дете с двама починали родители – 3т.
 • Дете с един починал родител – 2т.
 1. Необходими документи за приемане на първокласници:
 • заявление по образец от родителите;
 • адресна регистрация (по лична карта);
 1. Необходими документи за записване на първокласници:
 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите/ настойниците декларират писмено това обстоятелство.
 1. Приемането на заявления и записването се извършва в кабинета на ЗДУД на училището след представяне на необходимите документи.
 1. Срокове за изпълнение на дейностите:
 • До 29 май 2020г. – прием на заявления от родителите (по образец), за постъпване в първи клас;
 • На 04 юни 2020г. – класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием
 • На 05 юни 2020г. – обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на информационното табло на І-ви етаж;
 • От 08 юни до 10 юни 2020г. – записване на приетите деца в първи клас (с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група);
 • На 10 юни 2020г.  – обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и информационното табло на на І-ви етаж;
 • На 11 и 12 юни 2020г. – приемане на заявления за записване при наличие на незаети места
 • На 13 юни 2020г. обявяване на останалите незаети места (при наличие на свободни места, приема продължава до 01.09.2020г.)
 • До началото на учебната година – Утвърждаване от директора на училището на списъците на приетите ученици по паралелки

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

                   гр.Перник, кв.Изток, ул.”Клемент Готвалд” № 2

                  директор: тел. 670 850, канцелария: тел. 670 950

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА

Директор

Прием в първи клас за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители, благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище!

Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 30.05.2020 г.

Подаването на заявленията ще става чрез попълване на формуляр.

ВАЖНО! Попълненото заявление се изпраща на следния имейл: x_ou@abv.bg

Благодарим Ви!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

Презентация със съвети за родители и деца или  

 

СТРЕС И СПРАВЯНЕ С НЕГО В УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЯВАЩА СЕ ИНФЕКЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУС

✔ Колегите от Института за изследване на населението и човека-БАН подготвиха психологически онлайн въпросник за преживяванията и чувствата на всеки от нас във връзка с разпространението на коронавирус.
✔ Ще бъдем благодарни, ако имате възможност и желание да се включите в проучването.
✔ Можете да посочите Вашите отговори на следния линк. 

МОН със съвети към родителите за онлайн обучението на техните деца

За първи път у нас, на 16 март, стартира изцяло дистанционно обучение. От образователното министерство се обърнаха с няколко препоръки и съвети към родителите, за да може онлайн уроците да бъдат пълноценни.

Препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Съвети:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние. Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. Поддържайте интензивна комуникация с учителите.
 • Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Обръщение на министъра на

образованието и науката към родителите

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:


• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

важно!

Уважаеми ученици и родители, във връзка с обявеното извънредно положение в страната от понеделник, 16.03.2020г. ще започнем обучение от разстояние.

Моля, всички ученици да бъдат на линия в електронната платформа на Школо в 9:00ч. Ще бъдат посрещнати от класните си ръководители, които ще отговорят на всичките им въпроси и неизвестни. Ще ги запознаят и с графика да дейностите през следващата седмица.

Благодаря на всички за проявеното търпение и спокойствие!

Бъдете здрави!

Мерки

Мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители – от 16.03.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб Ви уведомяваме, че учебните занятия в Х ОУ „Алеко Константинов“ се прекратяват до 29.03.2020 г. От понеделник 16.03.2020 г. започва обучение от разстояние.

Уважаеми ученици, времето прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с помощта на учителите и самостоятелно.Ограничете максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства. 

Уважаеми родители, учителите ще имат връзка с вас чрез електронните дневници и чрез родителските групи, в които сте включени. Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.