Посланици на здравето

  Учениците от 3.а клас завършиха дейностите към Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Те разшириха познанията си за здравословното хранене; запознаха се с богатството на билки и минерални извори в България; проявиха творческите си заложби, моделирайки и оцветявайки; изготвиха свое здравословно дневно меню; почерпиха се с ароматен чай, набран и изсушен от техните семейства.


1 ноември- Ден на народните будители

Постери и презентации пресъздаващи отношението на учениците от X OУ „Алеко Константинов“ към празника


Постери 5″Г“

Постери 5″в“

Постери 7. В класПостери – Подготвителна група

Роботика срещу насилие

Роботика срещу насилието е проект , който има за цел да предотврати тормоза от ранните училищни години до използване на иновативни педагогически образователни стратегии, основани на използването на роботика по кооперативен начин в ко-коструктивистка среда. Съчетавайки иновации, социализация, учене, образование, работа в екип, учене чрез работа в областта на образователните роботи, обучаемите ще започнат да придобиват информираност за предотвратяване на тормоза и кибертормоза чрез универсалния език на обучение чрез правене, обучение от връстници като стратегия за включване, в проксимална учебна среда. 

Дейностите, които учителите ще развият, се основават на проксимално кооперативно обучение, използвано по неформален и основан на игра начин. Иновациите и междудисциплинарността са основополагащи ценности на този проект, тъй като той произтича от идеите на учителите, които в ежедневната си работа се сблъскват с необходимостта от по-ангажирани методи на преподаване и справяне с предизвикателството на социалното приобщаване.

Част от колектива на Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник участва в информационен семинар на тема „Роботика срещу насилие“, запозна се с постиженията и предизвикателствата при работата при този проект и стана част от него.

Първа среща с училищната библиотека

В седмицата от 04.10.2021г до 08.10.2021г, учениците от I a, I б, I в и I г клас посетиха за пръв път училищната библиотека. Малките първокласници с трепет разгърнаха интересните книжки, от богатия училищен фонд, научиха правилата за вземане и връщане на книги в библиотеката. Децата обещаха,че веднага щом се научат да четат ще бъдат редовни посетители на библиотеката

походът на книгата

Учениците от училището се включиха в инициативата „Известни личности четат на деца“, като станаха съпричастни с разговора на водещите на предаването „Библиотеката“ по БНТ с бившата гимнастичка Симона Пейчева, певицата Прея, певецът Орлин Павлов, водещият Александър Кадиев и др.

Спортни съоръжения за деца със соп и модернизиране на физкултурния салон на училището

Въпреки сериозния брой заболели от Ковид ученици и учители в 10-о основно училище в Перник, в учебното заведение се поддържа нормален учебен процес. Това важи и за спортните занимания, които са изцяло съобразени с противоепидемичните мерки. В Европейския ден на спорта училището е поставило рекорд по масовост, афизкултурният салон, фитнес залата и спортните уреди на открито са приспособени за деца със специални потребности.

Забележителностите на град перник през очите на 2г клас

  • Тази година нашият град няма да празнува своят празник. Затова учениците от 2г клас изработиха проекти, с които разкриха всички природни, исторически и културни забележителности в него.