График за обучение 30.11.2020г-21.12.2020г.

Уважаеми ученици и родители,

На основание заповед РД-01-677/25.11.2020г на Министерството на здравеопазването и РД 09-3457/26.11.2020г на Министерството на образованието и науката, обучението в Х Основно училище „Алеко Константинов“ преминава в електронна среда.

Часовете ще се провеждат в microsoft teams, съгласно седмичното разписание:

I-II клас

1ч. 8:20-8:40

2ч. 9:10-9:30

3ч.10.05-10:25

4ч.10:55-11:15

5ч 11:45-12.05

II-IV клас

1ч 8:00-8:20

2ч. 8:50-9:10

3ч. 9:40-10:00

4ч 10:40-11:00

5ч. 11:30-11:50

6ч. 12:20-12:40

V-VII клас

1ч 7:50-8:20

2ч 8:30-9:00

3ч. 9:30-10:00

4ч. 10:20-10:50

5ч. 11:10-11:40

6ч. 12:00-12:30Съобщение

Във връзка със заповед № РД 093310/18.11.2020г на министъра на здравеопазването, изискваща носенето на лични предпазни средства за лице от всички ученици и учители, напомняме на учениците и техните родители, че се допуска ползването на: еднократни медицински маски, маски за многократна употреба, както и защитни шлемове /за уста и нос/, не се допуска ползването на шлем, който покрива само уста.

Носенето на лични предпазни средства е задължително за:

  1. Всички ученици, учители, непедагогически персонал, както и външни лица в общите закрити части на учебното заведение.

2 Всички ученици от 5-7 клас в класните стаи и кабинети

3. В училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

Изключения се допускат за:

  1. Учители от 1-4 клас, които преподават само в една паралелка
  2. В училищния двор за ученици и учители, когато се осъществяват дейности с ученици от една паралелка.
  3. За учениците, когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществяват с лични предпазни средства за лице /напр. четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др./

Ден на християнското семейство в 3б клас

Учениците от 3. „б“ клас подготвиха апликирана с природни материали рамка за снимка.За Деня на христианското семейство ще изненадат родителите със своите изработки „Аз 

 моето семейство“и любимата им семейна снимка в нея.

Ден на християнското семейство

На 21.11.2020 г. е Денят на християнското семейство. Учениците от 1. „г“ клас се постараха много – научиха много стихотворения, изработиха много подаръци и изненади за своите семейства и близки … и си пожелаха … това да е последният празник, който празнуваме в онлайн среда и да са здрави всички деца и техните семейства!

Информация за ученици и родители

Уведомяваме Ви, че във връзка с решения на общинските кризисни щабове на община Перник обучението от разстояние в електронна среда на ученици ще се осъществява за всички класове от V до VII за периода от 16.11.2020 г. до 20.11.2020 г.

Класните ръководители са на Ваше разположение за допълнителна информация и съдействие във връзка с обучението на учениците.

Бъдете здрави!

Един различен час по четене

Учениците от 2. „а“ клас и библиотекарят на училището г-жа Стоянова проведоха един различен час по четене. По емоционален и интерактивен начин децата се срещнаха за първи път с творчеството на Джани Родари.

Научиха интересни факти от неговия живот, демонстрираха четивната си техника и своите начални умения за четене с разбиране.

Създадоха свои „Объркани приказки“ и ги илюстрираха. По този начин отбелязаха 100 години от рождението на италианския автор.

Дейността се реализира по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеки“.

В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА…

Първите книги, закупени по модул „Библиотеките като образователна среда“ от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН са вече в училищната библиотека.  Нашето училище  е едно от първите  седемдесет училища в страната, които ще работят по модула. Включени сме  с проект за обогатяване на библиотечния фонд с нови книги и създаване на неформален кът за четене в библиотеката на стойност 4499 лв.

Работата по проекта ще осигури възможност на учениците от първи до седми клас да ползват нови, съвременни издания  и информация, ще разнообрази формите за организация на свободното време. Предвидени са съвместни инициативи с други обществени библиотеки в района и Регионалната библиотека „Светослав Минков“.

Наличието на съвременна училищна библиотека е от изключително значение, за да се осигури  стимулираща среда за личностното, социалното и културното развитие на учениците. Сред новите книги ще откриете енциклопедии с впечатляващи изображения, любопитни факти и важна информация; книги, които ще ви отведат в бъдещето или ще ви върнат при загадките от миналото.

Книга за  роботите ще ви въведе в света на удивителни творения като роботи футболисти, ръце – управлявани от мисълта. Има и материали за изработване на модели на роботи. Докато се забавлявате, ще получите представа какво е да си инженер и конструктор на роботи.  Разгръщайки Атласа с исторически и природни забележителности ще откриете полезна информация за близо 200 забележителни места от цяла България, красиви илюстрации и фотографии.

Ще научите за делата на най-великите българи, за героите от Средновековието и Възраждането, за будителите, за великите победи на бойното поле. Вълнуващо пътуване във времето на невероятни археологически загадки и открития и постижения на древните цивилизации.

Библиотеката ви очаква!

Заедно ще успеем

На 1. октомври се проведе родителска среща на тема „Заедно ще успеем“ по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Участието в националната програма подпомага училището в постигането на една от основните ни цели – привличането на родителите в училищния живот на децата им за постигане на успешна адаптация и социализация на учениците в училищната среда.

„Няма да успеем да се ориентираме в сложната среда на бъдещето, ако се взираме отчаяно в огледалото за обратно виждане. За да успеем, трябва да разчупим клишетата“.

„Вие, вашето дете и училището“, сър Кен  Робинсън.

С грижа и усмивка за животните

Днес, 3. ноември, в Х ОУ „Алеко Константинов“ бе организирана изложба на творби, изработени от ученици. С голямо желание децата се включиха в много инициативи. Изработиха къщички за птици, хранилки, рисунки, снимки, отпечатъци от лапички.

Надграждаме двугодишния безвъзмезден проект, защото добротата няма лимит от време, тя не е проект, а начин на живот на пълноценните и отговорни хора. С огромна благодарност на Дора Радева и Мадлена Гиздова, на медицинския екип на фондацията. Благодарност на ръководството на Община Перник, която дава надежда за политика на отговорно отношение към животните, за да сме добре ние хората. На децата е нужен пример! https://www.facebook.com/4lapi/about/?ref=page_internal

Инициативата е съвместна с Община Перник и фондация „Четири лапи“.