ВРЕДНИ ХРАНИ И ПРОДУКТИ ЗА ДЕЦА

На 27.11.2018 г. в IV а клас се проведе занимание за вредата от чипсове, газирани и енергийни напитки. Чрез подходяща презентация учениците разбраха колко вредни за здравето са някои от любимите им неща.

 

 

 

 

Те направиха бонбони от екологични продукти и приготвиха подарък – изненада за своите родители.

 

 

 

 

Всички с удоволствие похапнаха от тези лакомства.

НОВО НАЧАЛО В ДЕСЕТО УЧИЛИЩЕ Модули по книжката“Близо до животните“

Работа по модули свързани с отговорностите на хората към животните започва в десето училище.Книжки с разработени модули по различни теми, свързани с опознаването на домашните любимци, с чувствата им и с тези на бездомните животни са осигурени за децата от първи до четвърти клас.

Днес темата бе за бездомните животни. Работихме в екип с г-жа Таня Георгиева – класен ръководител и г-жа Цветелина Иванова – възпитател ЦДО.Децата от 1“б“ клас непрекъснато споделяха впечатления от видяното по улиците и тяхната потребност да бъдат изслушвани по тази тема се оказа наистина сериозна.

Повечето от децата имат домашни любимци и с желание разказваха за тях.

След работата по темата на децата им бе предложено да нарисуват каквото желаят по темата.

Накрая бе дадена и домашна работа за деца и родители на тема : “Какво чувстват бездомните животни?“

 

Аделина Иванова – психолог

ЧУВСТВА И МИСЛИ ПРИ АГРЕСИЯ И РАДОСТ

На 20.11.2018г в 5“б“ клас по покана на класния ръководител, г-жа Зоя Йорданова психолога Аделина Иванова проведе тренинг на тема „Какви чувства и мисли пораждат агресията и радостта“.На учениците бяха раздадени работни задачи, в които те описаха какви усещания  и мисли се пораждат в тях, когато се почувстват обидени и какви – когато са радостни.Те споделиха всичко написано и стигнаха до извода, че може да се чувстват радостни и щастливи в училище и най-важното – то зависи от тях самите.

Аделина Иванова

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА НАЧИНА НА РАБОТА В X-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, „АЛ.КОНСТАНТИНОВ“, ГР.ПЕРНИК

Високо признание от „Института по качество на образованието“ получи работата на ръководството и екипа на училището! В конкурса, обявен от Института психолога на училището г-жа Аделина Иванова спечели втора награда в страната и сертификат "Пазител на знанието". Конкурсът бе за представяне на инструменти за работа, които са успешни в образователната система и могат да подпомогнат екипи на училища и детски градини в тяхната работа, както и млади специалисти.Наградите са определени от жури, състоящо се от девет члена.Признанието е ценно с това, че е свързано с признаване на качество за работата на екипа на училището в лицето на директора г-жа Стефанова и помощник директорите г-жа Тонева и г-н Василев.

Ръководителят на института, инж.Калина Христова подчерта, че за да има такава оценка това е резултат от това, че в училището е създадена среда и условия да се работи с качество.

 

ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ – ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

В 6 „в“ клас се проведе занимание, свързано с кариерното развитие на учениците.Темата бе свързана с това, учениците да изберат професия и да мислят върху въпросите: „Какви личностни качества са необходими за тази професия?“, „Какви трудности и предизвикателства поставя професията и как се преодоляват“

Този начин на работа при избора на професия е нов за учениците.След като бяха мотивирани да проявят креативност и да търсят примери в практиката те разработиха темата успешно.Много от тях се надпреварваха да разказват за професиите на родителите си и какви трудности те са срещнали.Дискусията бе невероятно оживена и учениците пожелаха да се продължи темата.Удоволствието от свършената работа се вижда на снимките!

 

Аделина Иванова – психолог

ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ – УДОВОЛСТВИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

С учениците от  6 „а“ клас се проведе занимание, свързано с кариерното развитие на учениците.Темата бе свързана с това, учениците да изберат професия и да мислят върху въпросите: „Какви личностни качества са необходими за тази професия?“, „Какви трудности и предизвикателства поставя професията и как се преодоляват“

По време на работата на учениците бе предоставено свободно пространство за изразяване на мнения.Този начин на работа с тях създаде възможност те да проявят въображение и да мечтаят.Някои завършиха заданието с интересни рисунки по темата.

 

Аделина Иванова – психолог

ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ ЗАПОЧВА ОТ МЕЧТИТЕ

В 7 „а“ клас се проведе занимание, свързано с кариерното развитие на учениците.Темата бе свързана с това, учениците да изберат професия и да мислят върху въпросите: „Какви личностни качества са необходими за тази професия?“, „Какви трудности и предизвикателства поставя професията и как се преодоляват“

Учениците харесаха начина на работа и задаваха много въпроси.Раотиха концентрирано и с голям интерес.Имаше презентатори, на които бяха задавани и въпроси

Аделина Иванова – психолог