Посещение на паметника на Алеко

На 22.05.2018г група ученици от пети и шести клас при Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник поднесоха цветя пред паметника на Алеко Константинов в град София по повод дните, посветени на 121-годишнината от гибелта му. В скулптората Алеко е изобразен да носи книгата „Бай Ганьо” под ръка, с куфар – винаги готов за пътешествия, а до него са поставени табели с посоки към различни световни столици. Щастливеца е с костюм, небрежно облегнат на уличен стълб, с вперен и устремен поглед към Витоша и Черни връх.

Най – добър четец 2в 2г клас

 

В ЦДО на 2 в и 2 г клас, се проведе състезанието " Наи- добър четец ". Журито определи за победители Михаил Чавдаров от 2 в клас и Елица Ковачева от 2 г клас. За награди децата получиха грамоти от г-жа Ц. Руменова

БИОЛОГИЯТА – ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТ

за Александра Александрова Кирилова и Миляна Станиславова Стоянова от VI „а” клас

I място

В състезание организирано от РУО София-град и Регионален методичен съвет – София

             На 12 май 2018 г. в Националния природонаучен музей в София се проведе IV ученически конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията – интересна и достъпна” на тема „Дразнимост и движение”.

             Учениците се състезаваха в две възрастови групи:

Първа група – ученици от IV до VII клас

Втора група –  ученици от VIII  до XII клас

              Учениците от Х ОУ „Алеко Константинов” – Миляна и Александра, се състезаваха в първа възрастова група. Те представиха модел на растение и показаха своите творчески способности, теоретични знания и логически умения при представянето на Проводяща система на растенията. На състезанието бяха представени нагледно опити и наблюдения провеждани в часовете по Човекът и природата в VI ”а” и  IV „б” клас.

Поздравления  и благодарности за успешното участие и съдействие при показването на моделите и на Давид Пламенов Граховски от IV „б” клас, който се включи при демонстрирането на опитите и наблюденията.

Ръководители на екипа: г-жа Емилия Никифорова и г-жа Стоянка Георгиева.

АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ – УЧАСТНИЦИ И РОЛИ

    На 11.05.2018 г. по покана на класния ръководител на 1 „г“ клас г-жа Лилия Михайлова психологът Аделина Иванова проведе тренинг с децата по темата за агресията. Разпознаване ситуациите на тормоз е първа и най-важна крачка към превенцията на  насилие между децата.

     Това е поредното занимание за класа, което е свързано с въвеждане на умения в децата за разпознаване на емоциите и насилието. Тренингът се проведе чрез предоставяне на възможност на децата за влизане в роли. Те усетиха как се чувстват хората в следните роли: агресор, жертва и пасивен наблюдател на ситуацията. В тази връзка много важно бе това, което децата имаха възможност да споделят и изводите, до които достигнаха с помощта на екипа психолог – класен ръководител.

       На всеки ученик бе раздадена и бланка с домашна работа по темата за съвместно изпълнение с техните родители.

     Поради важността на темата очакваме и партньорство от родителите  при  работата ни  в тази посока.

Аделина Иванова – психолог

СЪЗДАВАНЕ НА ГОСТОПРИЕМНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗЛИЧИЕТО

На 09.05.2018г по покана на класният ръкододител на 3“г“ клас, г-жа Росица Иванова в класа бе проведен тренинг от психолога Аделина Иванова по тема, свързана с отваряне на пространство за посрещане.Твърде често хората имат трудности с приемане на новото и различното, като например нов член в семейството или нов колега на работното място.Тези модели се пренасят и във взаимоотношенията в училище и за децата е трудно да посрещнат нов съученик.Начинът това да се случи по един поносим и дори приятен начин е да въвеждаме умения в децата да предразположат новото дете и да му бъде дадено време и възможност да се приобщи. Важно е и новият ученик или ученичка да съумее да направи това.

     В тази посока е добре да се работи екипно – учетили и родители, за да се въведат необходимите умения в децата.

Аделина Иванова – психолог

КОНФЛИКТИ – ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ВАРИАНТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

    

На 08.05.2018г в 1 „а“ клас на 10-то ОУ с класен ръководител г-жа Даниела Лозанова се проведе тренинг по темата за конфликти от психолога Аделина Иванова.Разделени по групи учениците работеха по задачи, свързани с причините за възникване на конфликтите и чувствата, които хората изпитват при тези ситуации.Екипът класен ръководител – психолог внимателно даваше обратна връзка и пояснения на децата и изслушваше техните предложения за справяне с конфликта.Даваха се и допълнителни варианти за справяне, което доведе до висок интерес при учениците и те пожелаха нови занимания в този формат.

Аделина Иванова – психолог

Посланици на здравето

1-д клас участва в Националния ученически конкурс Посланици на здравето със своя проект "Здравословно да ядем – здрави, силни да растем". Децата представиха здравословните качества на плодовете и зеленчуците и с помощта на своите родители приготвиха здравословна и вкусна храна на Празника на здравето.

 

ГНЕВЪТ – ЧУВСТВА, МИСЛИ И СПРАВЯНЕ

     На 04.05.2018г по заявка на децата от 2 „в“ клас с класен ръководител г-н Марио Венчев се проведе тренинг по темата за гневът.Потребността от тази тема излезе при предишния тренинг след въпрос на ученик от класа :“Какво да правим, когато сме гневни?“.

     Откровеното споделяне и търсене на изход, когато това чувство се преживява от по-малките направиха тренинга пространство за ценно откровение. Резултатът бе много сериозно научаване ЗА начините на реагиране от страна на нас, техните придружаващи ги специалисти.Неочаквани дълбини и необходимост да си концентрираме силите доста сериозно.Колкото повече възможности за споделяне им предоставяме – толкова повече ни разкриват истинските си заявки.

     Отново се дадоха домашни работи за съвместно изпълнение между децата и техните родители, които ние припознаваме като наши ценни партньори.Необходима е изключително сериозна, задълбочена и последователна работа по тази тема!

Аделина Иванова – психолог

 

УМЕНИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРЕДСТАВЯНЕ

    На 30.04.2018г във 2-ри „в“ клас с класен ръководител г-н Марио Венчев психологът Аделина Иванова проведе тренинг за вазимно представяне и интереси на учениците.Работата се проведе в изнесената класна стая на открито.Учениците работеха по поставената задача през рисунки и споделяне.Класният ръководител подкрепяше и стимулираше децата през цялото време, като заниманието протече с чувство за хумор, но и необходимата целенасоченост.Всеки представи съученика си, а накрая г-жа Аделина Иванова и г-н Марио Венчев също отговаряха на въпроси от децата.

Аделина Иванова – психолог