ЧУВСТВА И МИСЛИ ПРИ АГРЕСИЯ И РАДОСТ

На 20.11.2018г в 5“б“ клас по покана на класния ръководител, г-жа Зоя Йорданова психолога Аделина Иванова проведе тренинг на тема „Какви чувства и мисли пораждат агресията и радостта“.На учениците бяха раздадени работни задачи, в които те описаха какви усещания  и мисли се пораждат в тях, когато се почувстват обидени и какви – когато са радостни.Те споделиха всичко написано и стигнаха до извода, че може да се чувстват радостни и щастливи в училище и най-важното – то зависи от тях самите.

Аделина Иванова

Вашият коментар