Разпределениe по предмети

Разпределение по предмети  V – VІІ клас

 

БЕЛ                                        Ангелинка Димитрова

                                               Ирена Атанасова

                                               Марийка Александрова

Математика                           Куна Кръстева

                                               Веселина Здравкова

                                               Елена Николова

История и цивилизация

                                               Мая Бориславова

География и икономика

                                               Емилия Никифорова

Английски език                      Зоя Йорданова

                                               Божена  Христова

                                               Габриела Руменова

Човекът и природата            Куна Кръстева

                                               Емилия Никифорова

Биология и здравно образование

                                               Гинка Тонева

Физика и астрономия

                                               Куна Кръстева

Химия и опазване на околната среда

                                               Гинка  Тонева

                                               Елена Николова

Изобразително изкуство

                                               Юри Борисов

Музика

                                               Стела Сотирова

Технологии и предприемачество

                                               Мая Бориславова

                                               Юри Борисов

                                               Чавдар Атанасов

Информационни технологии

                                               Куна Кръстева

                                               Ирена Атанасова

                                               Людмила Ангелова

Физическо възпитание и спорт

                                               Жулиета Георгиева

                                               Веселин Пинелов

Вашият коментар

Официален сайт на училището