Преподавателска колегия

РЪКОВОДСТВО

Десислава Милчева Стефанова                           

              Образование: Висше – магистър

              Специалност: Начална педагогика с чужд език

              Длъжност: Директор

 

Гинка Иванова Тонева                                                              

              Образование: Висше – магистър

              Специалност: Биология и химия

              Длъжност: Заместник – директор по учебна дейност

 

Васко Миланов Василев                                          

             Образование: Висше – магистър 

             Специалност: Начална училищна педагогика               

             Длъжност: Заместник – директор по учебна дейност

УЧИТЕЛИ

Аделина Тодорова Иванова                    педагогически съветник

 

Учител  Подготвителна група

Гергана Манолова Такиева                     старши учител

 

Учители  начален етап

Аниела Карамфилова                             старши учител

Чавдар Атанасов                                     старши учител

Аделина Теофилова                                старши учител

Росица Цветкова                                      учител

Юлияна Генадиева                                  учител

Стоянка Георгиева                                  старши учител

Боряна Валентинова                               учител

Анна Асенова                                           учител

Зорница Драганов                                   учител

Валентина Найденова                            учител

Ива Маринова                                          учител

Весела Благоева                                     учител

Лилия Михайлова                                    старши учител

Любка Димитрова                                    старши учител

Ива Лазарова                                          учител

Марио Венчев                                          учител

Людмила Ангелова                                  старши учител

Аделина Йорданова                                учител

Габриела Стоилова                                 учител

Адриан Кралчев                                       учител

Илко Митушев                                          учител

 

Учители  прогимназиален етап

Веселина Мирчева Здравкова                      главен учител 

Мая Бориславова Сергиева                          старши учител  

Ангелинка Димитрова Николова                   старши учител   

Жулиета Георгиева Пинелова                       старши учител

Куна Димитрова Миланова                           старши учител

Емилия Василева Никифорова                    старши учител    

Божена Клуба Христова                                старши учител

Зая Златкова Йорданова                              старши учител

Ирена Атанасова Панова                             старши учител

Юри Борисов Иванов                                    старши учител

Стела Атанасова Сотирова                          старши  учител

Даниела Василева Йорданова                     старши учител

Албена Драганова Петрова                           учител

Вашият коментар

Официален сайт на училището