Преподавателска колегия

РЪКОВОДСТВО

Десислава Милчева Стефанова                           

              Образование: Висше – магистър

              Специалност: Начална педагогика с чужд език

              Длъжност: Директор

 

Гинка Иванова Тонева                                                              

              Образование: Висше – магистър

              Специалност: Биология

              Длъжност: Помощник – директор по учебна дейност

 

Васко Миланов Василев                                          

             Образование: Висше – магистър 

             Специалност: Начална училищна педагогика               

             Длъжност: Помощник – директор по административно-стопанска  дейност

УЧИТЕЛИ

 

Аделина Тодорова Иванова                    педагогически съветник

               

 Учители в Подготвителна група

Гергана Манолова Такиева                     старши учител

 

Учители в начален етап

Юлияна Генадиева                                  учител

Стоянка Георгиева                                  старши учител

Боряна Валентинова                               учител

Анна Асенова                                           учител

Даниела Лозанова                                   старши учител

Валентина Найденова                            учител

Ива Маринова                                          учител

Весела Благоева                                     старши учител

Лилия Михайлова                                    старши учител

Любка Димитрова                                    старши учител

Даниела Тилоева                                     старши учител

Марио Венчев                                          учител

Людмила Ангелова                                  старши учител

Аделина Йорданова                                учител

Аниела Карамфилова                             старши учител

Чавдар Атанасов                                     старши учител

Аделина Теофилова                                старши учител

Росица Цветкова                                      учител

Габриела Румeнова                                 учител

Веселин Пинелов                                     учител

Илко Митушев                                          учител

 

Учители   в прогимназиален етап

Веселина Мирчева Здравкова                      главен учител 

Мая Бориславова Сергиева                          старши учител  

Ангелинка Димитрова Николова                   старши учител   

Жулиета Георгиева Пинелова                       старши учител

Куна Димитрова Миланова                           старши учител

Емилия Василева Никифорова                    старши учител    

Божена Клуба Христова                                старши учител

Зая Златкова Йорданова                              старши учител

Ирена Атанасова Панова                             старши учител

Юрий Борисов Иванов                                  старши учител

Стела Атанасова Сотирова                          старши  учител

Вашият коментар

Официален сайт на училището