Класни ръководители за учебната 2019/2020г.

 

НЕОО   

Iа            Аниела Карамфилова

Iб            Чавдар Атанасов

Iв             Аделина Теофилова

Iг              Росица Цветкова 

IIа            Юлияна Генадиева

IIб            Стоянка Георгиева

IIв            Боряна Валентинова

IIг             Анна Асенова

IIIа           Даниела Лозанова

IIIб           Валентина Найденова

IIIв           Ива Маринова

IIIг            Весела Благоева

IIIд           Лилия Михайлова                                                                                                      

ІVа          Любка Димитрова                                     

ІVб          Ива Лазарова                                                      

ІVв          Марио Венчев                                                

ІVг           Людмила Ангелова        

IVд          Аделина Йорданова                                                                                                                       

ПЕОО

Vа           Стела Сотирова

Vб            Куна Кръстева

Vв            Даниела Йорданова

Vг             Албена Петрова

VIа           Ирена Атанасова

VIб           Зоя Йорданова

VIв           Божена Христова

VIIа          Веселина Здравкова

VIIб          Емилия Никифорова

VIIв          Ангелинка Димитрова

VIIа         Мая Бориславова

VIIб         Юри Борисов                 

Вашият коментар

Официален сайт на училището