Класни ръководители за учебната 2022/2023 г.

НЕОО

 1. Юлияна Спирова Генадиева 1″а“
 2. Стоянка Димитрова Георгиева 1″б“
 3. Боряна Валентинова Иванова 1″в“
 4. Мая Иванова Митрева 1″г“
 5. Евелина Евгениева Велева 1″д“
 6. Габриела Стефанова-Зиновиева 2″а“
 7. Весела Благоева Драгомирова 2″б“
 8. Ива Маринова Йорданова 2″в“
 9. Лилия Василева Михайлова 2″г“
 10. Любка Димитрова Йорданова 3″а“
 11. Людмила Ангелова Младенова 3″б“
 12. Марио Руменов Венчев 3″в“
 13. Аделина Йдрданова Лефтерова 3″г“
 14. Аниела Романова-Михайлова 4″а“
 15. Чавдар Иванов Атанасов 4″б“
 16. Аделина Захариева Теофилова 4″в“
 17. Росица Цветкова Иванова 4″г“

ПЕОО

 1. Александър Красимиров Стоилов 5″а“
 2. Елена Атанасова Николова 5″б“
 3. Даниела Василева Йорданова 5″в“
 4. Зоя Златкова Йорданова 5″г“
 5. Веселина Мирчева Здравкова 6″а“
 6. Емилия Василева Никифорова 6″б“
 7. Ирена Атанасова Панова 6″в“
 8. Цветелина Стоилова Иванова 6″г“
 9. Мая Бориславова Сергиева 7″а“
 10. Габриела Руменова Петрова 7 „б“
 11. Цветелина Руменова Петрова 7″в“
 12. Людмил Емилов Йорданов 7 „г“

Вашият коментар

Официален сайт на училището