Класни ръководители за учебната 2020/2021г.

 

НЕОО   

Iа            Любка Димитрова

Iб            Людмила Ангелова

Iв             Марио Венчев

Iг              Аделина Йорданова

IIа            Аниела Карамфилова

IIб            Чавдар Атанасов

IIв           Аделина Теофилова

IIг             Росица Цветкова

IIIа           Юлияна Генадиева

IIIб           Стоянка Георгиеа

IIIв           Боряна Валентинова

IIIг            Анна Асенова                                                                                                

ІVа          Зорница Драганова                               

ІVб          Валентина Найденова                                             

ІVв          Габриела Стефанова                                             

ІVг           Весела Благоева      

IVд          Лилия Михайова                                                                                                                

ПЕОО

Vа           Мая Бориславова

Vб            Габриела Руменова

Vв           Цветелина Руменова

Vг             Боряна Петрова

VIа           Стела Сотирова

VIб           Елена Николова

VIв           Даниела Йорданова

VIг           Албена Петрова

VIIа          Ирена Атанасова

VIIб          Зоя Йорданова

VIIв          Божена Христова           

Вашият коментар

Официален сайт на училището