Класни ръководители за учебната 2018/2019г.

                                                                                                             

НЕОО   

Iа            Юлияна Генадиева

Iб            Стоянка Георгиева

Iв            Боряна Валентинова

Iг             Анна Асенова

IIа           Даниела Лозанова

IIб           Валентина Найденова

IIв           Ива Маринова

IIг            Весела Благоева

IIд           Лилия Михайлова                                                                                                      

ІIIа          Любка Димитрова                                     

ІIIб          Даниела Тилоева                                                       

ІIIв          Марио Венчев                                                

ІIIг           Людмила Ангелова        

IIIд          Аделина Йорданова                                               

ІVа          Аниела Карамфилова                                                   

ІVб         Чавдар Атанасов                                                     

ІVв          Аделина Теофилова

ІVг          Росица Цветкова                                                     

 

ПЕОО

Vа           Ирена Атанасова

Vб           Зоя Йорданова

Vв           Божена Христова

VIа          Веселина Здравкова

VIб          Емилия Никифорова

VIв          Ангелинка Димитрова

VIIа         Мая Бориславова

VIIб         Юри Борисов                 

Вашият коментар

Официален сайт на училището