Квалификация на педагогическите специалисти

Тема: „Изкуственият интелект (АI) и връзката му с успешния учител“ Място: гр. Хисаря, хотел Аугуста Период: от 01.12.23г. до 03.12.23г. – начален час 14:00ч. на 01.12.23г. и краен час 11:15ч. на 03.12.23г. Организация: „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД Брой: 4 педагогически специалисти

Тема: „Какво представляват меките умения и как да ги развием у детето“ Място: гр. Банско Период: от 31.10.23г. до 01.11.23г. – начален час 14:00ч. на 31.10.23г. и краен час 12:00ч. на 01.11.23г.
Обучители: Людмила Ангелова – удостоверение с рег. номер 1972/22.08.22г. от Сдружение „Професионален форум на образованието“ и Любка Димитрова
– удостоверение с рег. номер 1971/22.08.22г. от Сдружение „Професионален форум на образованието“
Брой: 38 педагогически специалисти

Тема: „Придобиване на умения за управление на конфликти и справяне с различни форми на насилие“ Място: Св. Влас Период: от 07.09 до 10.09.2023г. – начален час 14:00 на 07.09.23г. и краен час 12:00 на 10.09.23г. Организация: ЕМ ЕР ДЖИ – БЕНЕФИТС ЕООД Брой: 3 педагогически специалисти

Тема: „Стресът – основен фактор за емоционалното „изгаряне“ в учителската професия“.
Период: от 02.06 до 03.06.2023г.
Начален час 14:00 на 02.06.23г. и краен час 12:00 часа на 03.06.23г..
Обучител: Аделина Иванова – сертифициран обучител с документ: серия К10; №049/02.09.2018г. от Център „Образование за демокрация“
Брой: 40 педагогически специалисти

Тема: „Управление на риска в организациите от системата на МОН. Изследване и повишаване на личната мотивация на работното място. Дизайн мисленето – новаторски подход за формиране на умения у децата и учениците за генериране и създаване на идеи и криативно решаване на проблеми“.
Място: к.к. Слънчев бряг.
Период: от 05.06 до 08.06.2022г.
Начален час 13:00 и краен час 12:00 часа.
Организация: „Апис обучения“ ЕООД.
Брой: 2 педагогически специалисти.

Тема: „XXII международен педагогически форум: Човешките ценности и виртуалните предизвикателства пред образованието“
Място: к.к. Албена
Период: от 24.06 до 26.06.2022г.
Начален час 14:00 и краен час 14:00 часа.
Организация: ДИПКУ, Стара Загора.
Брой: 4 педагогически специалисти.

Тема: „СФУК в образователната институция“.
Място: ZOOM.US
Период: от 02.07 до 02.07.2022г. 8 академични присъствени часа и 8 академични дистанционни часа
Начален час 10:00 часа.
Организация: „Идеите“ ЕООД.
Брой: 2 педагогически специалисти.

Тема: „Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици“
Място: ZOOM.US
Период: от 08.07 до 09.07.2022г.
Начален час 09:00 и краен час 16:30 часа.
Организация: Фондация „Кузманов“
Брой: 1 педагогически специалист

Официален сайт на училището