Учители в целодневна организация на обучение

 1. Людмила Христова – I а, г
 2. Надежда Василева – I б, в, г
 3. Емил Ангелов – I в, II а
 4. Цветелина Иванова – II а, б, г
 5. Цветелина Руменов – II а, в, г
 6. Олга Йорданова – III б, в
 7. Кана Любенова – III г, д
 8. Мариета Кирилова – III а, в
 9. Марийка Александрова – IV а, б
 10. Росица Тренева – IV в, г
 11. Ирена Паунова – V-VII

Официален сайт на училището