Учители в целодневна организация на обучение

 1. Eмил Ангелов – I а,в
 2. Росица Тренева – I б, г
 3. Боряна Арсова – I в, г
 4. Адриан Кралчев – II а, в
 5. Мариета Кирилова – II б, в, г
 6. Маргарита Лазарова – II в, г
 7. Габриела Стоилова – III б, г
 8. Марияна Байчева – III а, в, г
 9. Ива Лазарова – IV а, б, в
 10. Кана Младенова – IV а, г, д
 11. Ирена Паунова – V

Официален сайт на училището