Учители в целодневна организация на обучение

  1. Красимира Цветкова ЦДО-1а
  2. Зорница Драганова ЦДО-1б
  3. Ангелинка Димитрова ЦДО-1в
  4. Адриан Кралчев ЦДО-2а
  5. Кристина Манасиева ЦДО-2б
  6. Боряна Арсова ЦДО-3а
  7. Мариета Кирилова ЦДО-3б
  8. Росица Тренева ЦДО-4а
  9. Ася Георгиева ЦДО-4б
  10. Ирена Паунова ЦДО-5а

Официален сайт на училището