Учители в целодневна организация на обучение

  1. Ангелинка Димитрова ЦДО-1а
  2. Емил Ангелов ЦДО-1б
  3. Кристина Манасиева ЦДО-1в
  4.  Боряна Арсова ЦДО-2а
  5. Мариета Кирилова ЦДО-2б
  6. Росица Тренева ЦДО-3а
  7. Ася Георгиева ЦДО-3б
  8. Адриан Кралчев ЦДО-4а
  9. Кана Младенова ЦДО-4б
  10. Ирена Паунова ЦДО-5а

Официален сайт на училището