Програма и бюджет

Бюджет 2017година

Отчет 1-ро тримесечие за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчет 2-ро тримесечие за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Oтчет 3-то тримесечие за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчет 4-ро тримесечие за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Бюджет-2018 година ОТЧЕТ_2018 за касово изпълнение на бюджета Изтегляне

Бюджет-2018 година ОТЧЕТ_2018 за касово изпълнение на бюджета Изтегляне

Отчет 2020 г. – трето тримесечие

Официален сайт на училището