Ученически съвет

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ КЪМ Х-ТО ОУ ЗА 2019-2020Г:

 • Председател – Лора Панчева 5a
 • Заместник председател – Йоана Бойчева 5a
 • Помощник организатори:
 • Начален курс: Всички членове на УС от четвърти клас
 • Прогимназиален курс: 
 • Виктория Митова 5б
 • Найя Радкова 6а
 • Андрей Димитров 5а
 • Мария Зарева 6в
 • Силвия Здравкова 5г
 • Мария Найденова 5б
 • Касиер – Кристиян Емилов – 5г
 • Протоколчик – Мария Малчева 7а

Работни групи по основните сфери на дейност:

1.Комисия за съобщенията

Председател: Бетина Борисова

Членове:

1. Елиза Петрова 4б

2. Ивелина Петрова 4б

3. Ана Карина Ваташка 4б

4.Арина Станимирова 5в

5. Елиса  ДеКлерк 5в

6.Бояна  Фиданова 5г

7. Андреа Николова 6б

8. Мария Зарева 6в

9. Виктория Александрова 6в

10. Михаела Михайлова  4а

11. Ванеса Николова 7б

2.Забавления и спорт

Председател: Андрей Димитров 5а

Членове:

1. МоникаТодорова  4а

2. Бояна Фиданова  5г

3. Никол Павлова 6в

4. Елица Ковачева 4г

5. Кирил Дерлипански  6а

3.Етика и вътрешен ред

Председател: Радостина Иванова 5а

Членове:

1. Александра Ангелова 5б

2. Емили Владимирова 7б

3. Цветелина Георгиева 4д

4. Габриела Иванчева 4г

Официален сайт на училището