Учебници

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

гр. Перник, кв.“Изток“, ул. „Клемент Готвалд“ №2; тел. 076-670-850 факс 076-670-950; email: 10_ou@dir.bg 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Валидни издания Издателство
1.   Български език

„Приятели“

  Т. Борисова

А. Савова

2018 ИК „Анубис”

ООД

2.   Математика

„Приятели“

  К. Гетова 2018 ИК „Анубис”

ООД

3.   Околен свят

„Приятели“

  Н. Витанова,

И. Мирчева

2018 ИК „Анубис”

ООД

 4.   Музика

„Приятели“

  Р. Петкова 2018 ИК „Анубис”

ООД

 5.   Изобразително изкуство

„Приятели“

  Д. Маркова 2018 ИК „Анубис”

ООД

 6.  Конструиране и технологии

„Приятели“

  Н. Цанев и

колектив

2018 ИК „Анубис”

ООД

  

I клас

 

Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Валидни издания Издателство
1. Български език, ЗП Буквар   П. Димитрова и колектив 2017 „Просвета плюс”
2. Читанка, ЗП П. Димитрова и колектив 2017 „Просвета плюс”
3. Математика, ЗП Ю. Гарчева,

А. Манова-Мунтова

2017 „Просвета-София”

АД

4. Околен свят, ЗП Ем. Василева,

С. Цветанска

2017 „Просвета плюс”
5. Музика, ЗП Г. Калоферова и колектив 2017 „Просвета плюс”
6. Изобразително изкуство, ЗП П. Цанев и колектив 2017 „Просвета плюс”
7. Технологии и предприемачество, ЗП Л. Витанов,

М. Райкова

2017 „Просвета плюс”

  

II клас

 

      Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Валидно издание Издателство
1. Български език, ЗП Р. Танкова и колектив 2017 „Просвета-София”  АД
2. Читанка, ЗП Р. Танкова, Ц. Дулев 2017 „Просвета-София” АД
     3. Английски език, ЗП

Учебник „Hello! New Edition”

Е. Колева, Е. Ставрева 2017 „Просвета-София” АД
     4. Математика, ЗП Ю. Гарчева,

А. Манова-Мунтова

2017 „Просвета-София”

АД

     5. Околен свят, ЗП Л. Зафирова, С. Лазарова 2017 „Просвета-София”

АД

     6. Музика, ЗП П. Минчева и колектив 2017 „Просвета-София”

АД

     7.  Изобразително изкуство, ЗП Л. Ангелова и колектив 2017 „Просвета-София”

АД

     8. Технологии и предприемачество, ЗП Г. Иванов, А. Калинова 2017 „Просвета-София”

АД

  

III клас

 

1. Български език, ЗП Р. Танкова и колектив 2018 „Просвета-София”

АД

2. Читанка, ЗП Р. Танкова, Ц. Дулев 2018 „Просвета-София”

АД

3. Английски език , ЗП Учебник „Hello!” Ем. Колева, Е. Ставрева 2018 „Просвета-София”

АД

 4. Математика, ЗП Ю. Гарчева,

А. Манова-Мунтова

2018 „Просвета-София”

АД

 5. Компютърно моделиране Д. Дурева и колектив 2018 „Просвета-София”

АД

 6. Човекът и природата, ЗП Л. Зафирова,

Сн. Лазарова

2018 „Просвета-София”

АД

 7. Човекът и обществото, ЗП П. Павлов и

колектив

2018 „Просвета-София”

АД

8. Музика, ЗП П. Минчева и

колектив

2018 „Просвета-София”

АД

9. Изобразително изкуство, ЗП Л. Ангелова и

колектив

2018 „Просвета-София”

АД

10. Технологии и предприемачество, ЗП Г. Иванов,

А. Калинова

2018 „Просвета-София”

АД

  

ІV клас

 

1. Български език, ЗП Р. Танкова и колектив      2019 „Просвета-София”

АД

2. Читанка, ЗП Р. Танкова, В. Самуилов 2019 „Просвета-София”

АД

3. Английски език , ЗП Учебник „Hello!” Ем. Колева, Н. Георгиева 2019 „Просвета-София”

АД

4. Математика, ЗП Ю. Гарчева,

Анг. Манова

2019 „Просвета-София”

АД

5. Компютърно моделиране, ЗП Д. Дурева и колектив 2019 „Просвета-София”

АД

6. Човекът и природата, ЗП Л. Зафирова и

колектив

2019 „Просвета-София”

АД

7. Човекът и обществото, ЗП П. Павлов и

колектив

2019 „Просвета-София”

АД

8. Музика, ЗП П. Минчева и

колектив

2019 „Просвета–София”

АД

9. Изобразително изкуство, ЗП Л. Ангелова и

колектив

2019 „Просвета-София”

АД

10. Технологии и предприемачество, ЗП Л. Витанов,

Г. Иванов

2019 „Просвета-София”

АД

V клас

 

1. Български език, ЗП М. Васева,

Т. Велева-Иванова

2017 „Просвета АзБуки“ ЕООД
2. Литература, ЗП А. Хранова и колектив 2017 „Просвета-София”

АД

3. Английски език, ЗП

Учебник „BLAZE FOR BULGARIA, STUDENT’S BOOK, 5TH GRADE“

В. Евънс, Дж. Дули 2017 „ЮНИВЪРС“ ЕООД,

изключителен представител за България на

издателство „Експрес Пъблишинг“

4. Математика, ЗП З. Паскалева и колектив 2017 „Архимед 2“ ЕООД
5. Информационни технологии, ЗП А. Ангелов и колектив 2017 „Просвета Плюс“ ЕООД
6. История и цивилизации, ЗП Т. Леков и

Колектив

2016 – 2017 „Просвета-София”

АД

7. География и икономика, ЗП Р. Пенин и колектив 2017 „Булвест 2000”

ООД

8. Човекът и природата, ЗП М. Максимов и коллектив 2017 „Булвест 2000”

ООД

9. Музика, ЗП В. Сотирова и колектив 2017 „Просвета-София“

АД

10. Изобразително изкуство, ЗП П. Цанев и колектив 2017 „Просвета-София“

АД

11. Технологии и предприемачество, ЗП Л. Витанов,

Д. Куманова-Ларде

2017 „Просвета-София“

АД

 

VI клас

 

1. Български език, ЗП М. Васева,

Т. Велева-Иванова

2017 „Просвета АзБуки” ЕООД
2. Литература, ЗП А. Хранова и колектив 2017 „Просвета-София” АД

3.

Английски език, ЗП

Учебник „Blaze for Bulgaria”

 

 

Дж. Дули

 

 

2017

„ЮНИВЪРС” ЕООД,

изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг”

4. Математика, ЗП Е. Колев и колектив 2017 „Булвест 2000” ООД
5. Информационни технологии, ЗП А. Ангелов и колектив 2017 „Просвета Плюс” ЕООД
6. История и цивилизации, ЗП Е. Михайлова и колектив 2017 „Просвета Плюс” ЕООД
7. География и икономика, ЗП Р. Пенин и колектив 2017 „Булвест 2000” ООД
8. Човекът и природата, ЗП М. Максимов и колектив 2017 „Булвест 2000” ООД
9. Музика, ЗП П. Минчева и колектив 2017 „Просвета Плюс” ЕООД
10. Изобразително изкуство, ЗП П. Цанев и колектив 2017 „Просвета-София”

АД

11. Технологии и предприемачество, ЗП Г. Иванов, А. Калинова 2017 „Просвета Плюс” ЕООД

 

VII клас

 

1. Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2018 „Просвета Плюс

ЕООД

2. Литература, ЗП В. Михайлова и колектив 2018 „Просвета Плюс

ЕООД

3.

Английски език, ЗП

Учебник „Blaze for Bulgaria”

Джени Дули

2018

„ЮНИВЪРС” ЕООД,

изключителен представител за България на  „Експрес Пъблишинг”

4. Математика, ЗП Е. Колев и

колектив

2018 „Булвест 2000”

ООД

5. Информационни технологии, ЗП Ив. Иванов и

колектив

2018 „Нова звезда -2000“

ЕООД

6. История и цивилизация, ЗП Г. Якимов и

колектив

2018 „Булвест 2000”

ООД

7. Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и

колектив

2018 ИК„Анубис”

ООД

8. Физика и астрономия, ЗП М. Максимов,

Г. Русева

2018 „Булвест 2000”

ООД

9. Химия и опазване на околната среда, ЗП Л. Боянова и

колектив

2018 „Просвета Плюс

ЕООД

10. География и икономика, ЗП Р. Пенин,

В. Стоянова

2018 „Булвест 2000”

ООД

11. Музика, ЗП В. Сотирова и

колектив

2018 „Просвета-София“

АД

12. Изобразително изкуство, ЗП М. Мойнова и

колектив

2018 „Просвета Плюс

ЕООД

13. Технологии и предприемачество Л. Витанов,

Д. Куманова-Ларде

2018 „Просвета-София“

АД

                                                                                                           Директор:………………………………………..

                                                                                                                                  / Д. Стефанова/

Вашият коментар

Официален сайт на училището