Учебници

списък на актуалните учебници 2018/2019 учебна година

 

 

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

 

гр.Перник, кв.“Изток“, ул. „Клемент Готвалд“ №2; тел. 076-670-850

факс 076-670-950; email: 10_ou@dir.bg

 

 

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/Авторски колектив

Валидни издания

Издателство

1.

  Български език

„Искам да чета“

    И Колева

2017

„Просвета-София”

АД

2.

  Математика

„Искам да смятам“

С.Витанова

2017

„Просвета-София”

АД

3.

  Околен свят

„Да бъдем приятели“

   В. Гюрова,

   Д. Гюров

2017

„Просвета-София”

АД

 4.

Музика

 „Музикална приказка

        Е.Андреева,

       А.Бошнакова

2017

„Просвета-София“

АД

 5.

  Изобразително изкуство

„Хайде да рисуваме“

Р. Генков

К. Жеков

2017

„Просвета-София”

АД

 6.

Конструиране и технологии

„На работа ръчички“

Л.Витанов

Г. Иванов

2017

„Просвета-София”

АД

 7.

Физическа култура

 „Весели игри“

       В. Гюрова

        Л. Витанов

2017

„Просвета-София”

АД

 

 

 

I клас

 

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/Авторски колектив

Валидни издания

Издателство

1.

Български език, ЗП Буквар

Р. Танкова, Ц. Дулев

2017

„Просвета-София”

АД

2.

Читанка, ЗП

 

Р. Танкова

2017

„Просвета-София”

АД

3.

Математика, ЗП

 

Ю. Гарчева,

А. Манова-Мунтова

2017

„Просвета-София”

АД

4.

Околен свят, ЗП

 

Л. Найденова и колектив

2017

„Просвета-София”

АД

5.

Музика, ЗП

 

П. Минчева и колектив

2017

„Просвета-София“ АД

6.

Изобразително изкуство, ЗП

 

Л. Ангелова и колектив

2017

„Просвета-София”

АД

7.

Технологии и предприемачество, ЗП

 

Г. Иванов, А. Калинова

2017

„Просвета-София”

АД

 

 

 

 

II клас

 

      Учебен предмет и вид подготовка

Автор/Авторски колектив

Валидно издание

Издателство

1.

Български език, ЗП

 

Р. Танкова и колектив

2017

„Просвета-София”  АД

2.

Читанка, ЗП

 

Р. Танкова, Ц. Дулев

2017

„Просвета-София” АД

     3.

Английски език, ЗП

Учебник „Hello! New Edition”

Е. Колева, Е. Ставрева

2017

„Просвета-София” АД

     4.

Математика, ЗП

 

Ю. Гарчева,

А. Манова-Мунтова

2017

„Просвета-София”

               АД

     5.

Околен свят, ЗП

 

Л. Зафирова, С. Лазарова

2017

„Просвета-София”

               АД

     6.

Музика, ЗП

 

П. Минчева и колектив

2017

„Просвета-София”

               АД

     7.

 Изобразително изкуство, ЗП

Л. Ангелова и колектив

2017

„Просвета-София”

               АД

     8.

Технологии и предприемачество, ЗП

 

Г. Иванов, А. Калинова

2017

„Просвета-София”

               АД

 

 

 

III клас

 

1.

Български език, ЗП

Р. Танкова и колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

2.

Читанка, ЗП

Р. Танкова и колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

3.

Английски език , ЗП Учебник „Hello!”

Ем. Колева, Н. Георгиева

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

 4.

Математика, ЗП

 

М. Богданова и колектив

2014 – 2017

„Булвест 2000”

ООД

 5.

Човекът и природата, ЗП

 

М. Кабасанова и

колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

 6.

Човекът и обществото, ЗП

 

М. Радева и

колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

7.

Музика, ЗП

Г. Калоферова и

колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

8.

Изобразително изкуство, ЗП

Д. Димитров и

колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

9.

Домашен бит и техника, ЗП

М. Генчева, Й. Владимирова

2014 – 2017

„Булвест 2000”

ООД

 

 

 

ІV клас

 

1.

Български език, ЗП

 

Р. Танкова и колектив

2011 – 2017

„Просвета-София”

АД

2.

Читанка, ЗП

Р. Танкова, В. Самуилов

2011 – 2017

„Просвета-София”

АД

3.

Английски език , ЗП Учебник „Hello!”

 

Ем. Колева, Н. Георгиева

 

2011 – 2017

„Просвета-София”

АД

4.

Математика, ЗП

 

М. Богданова и колектив

2011 – 2017

„Булвест 2000”

ООД

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/Авторски колектив

Валидни издания

Издателство

5.

Човекът и природата, ЗП

 

М. Кабасанова и

колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

6.

Човекът и обществото, ЗП

 

М. Радева,

М. Манева

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

7.

Музика, ЗП

Г. Калоферова и

колектив

2011 – 2017

„Просвета–София”

АД

8.

Изобразително изкуство, ЗП

Д. Димитров и

колектив

2011 – 2017

„Просвета-София”

АД

9.

Домашен бит и техника, ЗП

 

Л. Витанов,

Г. Иванов

2011 – 2017

„Просвета-София”

АД

 

 

 

V клас

 

1.

Български език, ЗП

 

М. Васева,

Т. Велева-Иванова

2017

„Просвета АзБуки“ ЕООД

2.

Литература, ЗП

 

А. Хранова и колектив

2017

„Просвета-София”

АД

3.

Английски език, ЗП

Учебник „BLAZE FOR BULGARIA, STUDENT’S BOOK, 5TH GRADE“

 

В. Евънс, Дж. Дули

2017

„ЮНИВЪРС“ ЕООД,

изключителен представител за България на

издателство „Експрес Пъблишинг“

4.

Математика, ЗП

 

З. Паскалева и колектив

2017

„Архимед 2“ ЕООД

5.

Информационни технологии, ЗП

 

А. Ангелов и колектив

2017

„Просвета Плюс“ ЕООД

6.

История и цивилизации, ЗП

Т. Леков и

Колектив

2016 – 2017

„Просвета-София”

АД

7.

География и икономика, ЗП

 

Р. Пенин и колектив

2017

„Булвест 2000”

ООД

8.

Човекът и природата, ЗП

 

М. Максимов и коллектив

2017

„Булвест 2000”

ООД

9.

Музика, ЗП

 

В. Сотирова и колектив

2017

„Просвета-София“

АД

10.

Изобразително изкуство, ЗП

 

П. Цанев и колектив

2017

„Просвета-София“

АД

11.

Технологии и предприемачество, ЗП

 

Л. Витанов,

Д. Куманова-Ларде

2017

„Просвета-София“

АД

 

 

 

VI клас

 

1.

Български език, ЗП

 

М. Васева,

Т. Велева-Иванова

2017

„Просвета АзБуки” ЕООД

2.

Литература, ЗП

 

А. Хранова и колектив

2017

„Просвета-София” АД

 

 

3.

 

 

Английски език, ЗП

Учебник „Blaze for Bulgaria”

 

 

Дж. Дули

 

 

2017

„ЮНИВЪРС” ЕООД,

изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг”

4.

Математика, ЗП

 

Е. Колев и колектив

2017

„Булвест 2000” ООД

5.

Информационни технологии, ЗП

 

А. Ангелов и колектив

2017

„Просвета Плюс” ЕООД

6.

История и цивилизации, ЗП

 

Е. Михайлова и колектив

2017

„Просвета Плюс” ЕООД

7.

География и икономика, ЗП

 

Р. Пенин и колектив

2017

„Булвест 2000” ООД

8.

Човекът и природата, ЗП

 

М. Максимов и колектив

2017

„Булвест 2000” ООД

9.

Музика, ЗП

 

П. Минчева и колектив

2017

„Просвета Плюс” ЕООД

10.

Изобразително изкуство, ЗП

 

П. Цанев и колектив

2017

„Просвета-София”

АД

11.

Технологии и предприемачество, ЗП

 

Г. Иванов, А. Калинова

2017

„Просвета Плюс” ЕООД

 

 

 

VII клас

 

1.

Български език, ЗП

М. Васева, В. Михайлова

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

2.

Литература, ЗП

И. Пелева и колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

3.

Английски език, ЗП

Учебник „Winners for Bulgaria, Student’s Book for the 7th Grade”

 

 

Вирджиния Евънс, Джени Дули

 

 

2008 – 2017

„Express Publishing”, представлявано от издателство

„Юнивърс”

ЕООД

4.

Математика, ЗП

Здр. Паскалева и

колектив

2014 – 2017

„Архимед 2”

ЕООД

5.

История и цивилизация, ЗП

М. Димова и

колектив

2014 – 2017

„АзБуки-Просвета”

ЕООД

6.

Биология и здравно образование, ЗП

Огн. Димитров и

колектив

2014 – 2017

„Булвест 2000”

ООД

7.

Физика и астрономия, ЗП

М. Максимов,

Г. Русева

2014 – 2017

„Булвест 2000”

ООД

8.

Химия и опазване на околната среда, ЗП

Г. Близнаков и

колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

9.

География и икономика, ЗП

Р. Пенин,

В. Стоянова

2014 – 2017

„Булвест 2000”

ООД

10.

Музика, ЗП

В. Манолова и

колектив

2014 – 2017

ИК „Анубис”

ООД

11.

Изобразително изкуство, ЗП

П. Цанев и

колектив

2014 – 2017

„Просвета-София”

АД

12.

Технологии

Т. Николова и

колектив

2014 – 2017

„Бит и техника”

ООД

 

 

 

 

 

                                                                                                          Директор:………………………………………..

                                                                                                                                 / Д.Стефанова/

Вашият коментар

Официален сайт на училището