Учебници

       

СПИСЪК на учебниците, които ще се използват за учебната 2022/2023 година

Подготвителна група

Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Издателство
1.   Български език „Ръка за ръка. Вълшебство от думи“    И. Колева и    колектив „Просвета-АзБуки” ЕООД
2.   Математика „Ръка за ръка. Искам да смятам“    Ю. Гарчева  „Просвета-АзБуки” ЕООД
3.   Околен свят „Ръка за ръка. Здравейте приятели!“    В.Гюрова и                    колектив   „Просвета-АзБуки” ЕООД
 4.   Музика   „Ръка за ръка. Музикална приказка“    А.Бошнакова, Е.Андреева „Просвета-АзБуки” ЕООД
 5.   Изобразително изкуство „Ръка за ръка. Хайде да рисуваме!“   Р.Генков, К.Жеков „Просвета-АзБуки” ЕООД
 6.  Конструиране и технологии „Ръка за ръка. На работа ръчички!“    Г. Иванов „Просвета-АзБуки” ЕООД

І клас

Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Издателство
1. Български език, ЗП Буквар Р.Танкова, Ц.Дулев „Просвета-София”АД
2. Читанка, ЗП   Р. Танкова „Просвета-София”АД
3. Математика, ЗП   Ю. Гарчева, А. Манова-Мунтова „Просвета-София”АД
4. Околен свят, ЗП   Л.Найденова и колектив „Просвета-София”АД
5. Музика, ЗП   П.Минчева и колектив „Просвета-София”АД
6. Изобразително изкуство, ЗП   Л.Ангелова и колектив „Просвета-София”АД
7. Технологии и предприемачество, ЗП   Г.Иванов, А.Калинова „Просвета-София”АД

ІІ клас

      Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Издателство
1. Български език, ЗП   П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
2. Читанка, ЗП   П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
     3. Английски език, ЗП Учебник „Hello! New Edition” Е. Колева, Е. Ставрева „Просвета-София” АД
     4. Математика, ЗП   Ю. Гарчева, А. Манова-Мунтова „Просвета-София”           АД
     5. Околен свят, ЗП   Е. Василева, С.Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
     6. Музика, ЗП   Г. Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
     7.  Изобразително изкуство, ЗП П.Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
     8. Технологии и предприемачество, ЗП   Л. Витанов, Д.Недялкова „Просвета Плюс“ ЕООД

ІІІ клас

      Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Издателство
1. Български език, ЗП   П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
2. Читанка, ЗП   П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
     3. Английски език, ЗП Учебник „Hello! New Edition” Е. Колева, Е. Ставрева „Просвета-София” АД
     4. Математика, ЗП   Ю. Гарчева, А. Манова-Мунтова „Просвета-София”           АД
     5. Компютърво моделиране, ЗП   А. Миланова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
6. Човекът и обществото, ЗП С. Цветанска и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
7. Човекът и природата, ЗП М. Кабасанова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
     8. Музика, ЗП   Г. Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
     9.  Изобразително изкуство, ЗП П.Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
   10. Технологии и предприемачество, ЗП   Л. Витанов, Д.Недялкова „Просвета Плюс“ ЕООД

ІV клас

      Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Издателство
1. Български език, ЗП   П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
2. Читанка, ЗП   П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
3. Английски език, ЗП Учебник „Hello! New Edition” Е. Колева, Е. Ставрева „Просвета-София” АД
4. Математика, ЗП   Ю. Гарчева, А. Манова-Мунтова „Просвета-София”           АД
5. Компютърно моделиране, ЗП А. Миланова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
6. Човекът и обществото,ЗП С. Цветанска и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
7. Човекът и природата, ЗП   М. Кабасанова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
8. Музика, ЗП   Г. Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
9.  Изобразително изкуство, ЗП П.Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
10. Технологии и предприемачество, ЗП   Л. Витанов, Д.Недялкова „Просвета Плюс“ ЕООД

V клас

      Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Издателство
1. Български език, ЗП   М. Васева, Т. Велева-Иванова „Просвета АзБуки“ ЕООД
2. Литература, ЗП   А. Хранова и колектив „Просвета-София” АД
3. Английски език, ЗП Учебник „BLAZE FOR BULGARIA, STUDENT’S BOOK, 5TH GRADE“   В. Евънс, Дж. Дули „ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“
4. Математика, ЗП   Е. Колев и колектив „Булвест 2000” ООД
5. Компютърно моделиране и Информационни технологии, ЗП   А. Ангелов и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
6. История и цивилизации, ЗП Т. Леков и Колектив „Просвета-София” АД
7. География и икономика, ЗП   Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД
8. Човекът и природата, ЗП   М. Максимов и коллектив „Булвест 2000” ООД
9. Музика, ЗП   В. Сотирова и колектив „Просвета-София“ АД
10. Изобразително изкуство, ЗП   П. Цанев и колектив „Просвета-София“ АД
11. Технологии и предприемачество, ЗП   Л. Витанов, Д. Куманова-Ларде „Просвета-София“ АД

                VI клас

1. Български език, ЗП   М. Васева, Т. Велева-Иванова „Просвета АзБуки” ЕООД
2. Литература, ЗП   А. Хранова и колектив „Просвета-София” АД
    3.     Английски език, ЗП Учебник „Blaze for Bulgaria”     Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг”
4. Математика, ЗП   Е. Колев и колектив „Булвест 2000” ООД
5. Компютърно моделиране и Информационни технологии, ЗП   А. Ангелов и колектив „Просвета Плюс” ЕООД
6. История и цивилизации, ЗП   Е. Михайлова и колектив „Просвета Плюс” ЕООД
7. География и икономика, ЗП   Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД
8. Човекът и природата, ЗП   М. Максимов и колектив „Булвест 2000” ООД
9. Музика, ЗП   П. Минчева и колектив „Просвета Плюс” ЕООД
10. Изобразително изкуство, ЗП   П. Цанев и колектив „Просвета-София” АД
11. Технологии и предприемачество, ЗП   Г. Иванов, А. Калинова „Просвета Плюс” ЕООД

VIІ клас

1. Български език, ЗП   Т. Ангелова и колектив „Просвета Плюс” ЕООД
2. Литература, ЗП         В. Михайлова и колектив „Просвета Плюс” ЕООД
    3.     Английски език, ЗП Учебник „Blaze for Bulgaria”     Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг”
4. Математика, ЗП   Е. Колев и колектив „Булвест 2000” ООД
5.  Информационни технологии, ЗП   А. Ангелов и колектив „Просвета Плюс” ЕООД
6. История и цивилизации, ЗП   Р. Гаврилова и колектив „Просвета – София” АД
7. География и икономика, ЗП   Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД
8. Биология и здравно образование, ЗП   М. Шишиньова и колектив „Анубис” ООД
9. Химия и опазване на околната среда,ЗП Л. Боянова и колектив „Просвета Плюс” ЕООД
10. Физика и астрономия,ЗП М.Максимов, Г.Русева „Булвест 2000” ООД
11. Музика, ЗП   В. Сотирова и колектив „Просвета-София” АД
12. Изобразително изкуство, ЗП   М. Мойнова и колектив „Просвета Плюс”                ЕООД
13. Технологии и предприемачество, ЗП   Г. Иванов, А. Калинова „Просвета Плюс” ЕООД

Вашият коментар

Официален сайт на училището