За родители

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Във връзка с писмо № РД-08-02-588/19.10.2021 г. от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник, Ви информираме, че с настъпване на есенно-зимния сезон се понижават среднодневните температури и възниква необходимост от отопление на сградите, с което значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Изисквания относно начина на обучение присъствено и в ОРЕС

Заявление за разрешаване до три дни отсъствие от училище

Писмо на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища:

Брошура пожаробезопасен дом

https://coronavirus.bg/bg/news/2410

Вашият коментар

Официален сайт на училището