За родители

Заявление за разрешаване до три дни отсъствие от училище

Писмо на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища:

Брошура пожаробезопасен дом

Вашият коментар

Официален сайт на училището