Прием

Разпределение по класове на приетите ученици

в първи клас за учебната 2018/2019 година

1 клас по класове

ХОУ Обявява, че няма свободни места за прием в 1клас

 

 

 

Уважаеми родители на бъдещите          
първокласници  и деца за подготвителна група за учебната 2018/2019г.

 

В  Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник за Вашите деца може да намерите спокойна и творческа среда за овладяване  на  знания  и умения.
В 
Х ОУ „Алеко Константинов“ за Вашите деца е организирано целодневно  обучение в І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VII клас.
В
Х ОУ „Алеко Константинов“  се обучават деца от всички социални групи и със специални образователни потребности.

Х ОУ  „Алеко Константинов“-  е училище за децата на практичните и амбициозните родители.

Х ОУ  „Алеко Константинов“-  е училище с басейн.
Заповядайте в Х ОУ  „Алеко Константинов“-  уважаеми родители, за да се убедите в нашите предимства!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ


РЪКОВОДСТВОТО НА Х ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. ЗАПОЧНА ОТ 08.01.2018г. ДО 30.05.2018г. В КАБИНЕТА НА ЗДУД НА УЧИЛИЩЕТО

 

 1.  Критерии при приема на ученици в І клас

    Общи критерии:

Близост на училището до постоянния/ настоящ адрес на родителите/ настойниците или най-краткия и безопасен път до училището.

 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100т.
 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80т.
 • Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60т.
 • Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40т.

  Допълнителни критерии:

 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10т.
 • Близост до местоработата на един от родителите – 6т.
 • Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 4т.

             Допълнителни критерии избрани от училището:

 • Дете с трайни увреждания над 50% – 5т.
 • Дете с двама починали родители – 3т.
 • Дете с един починал родител – 2т.

 

 1. Необходими документи за приемане на първокласници:
 • заявление по образец от родителите;
 • адресна регистрация (по лична карта);

 

 1. Необходими документи за записване на първокласници:
 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите/ настойниците декларират писмено това обстоятелство.

 

 1. Приемането на заявления и записването се извършва в кабинета на ЗДУД на училището след представяне на необходимите документи.

 

 1. Срокове за изпълнение на дейностите:
 • До 30 май 2018г. – прием на заявления от родителите (по образец), за постъпване в първи клас;
 • На 01 юни 2018г. – класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием
 • На 04 юни 2018г. – обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на информационното табло на І-ви етаж;
 • От 05 юни до 08 юни 2018г. – записване на приетите деца в първи клас (с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група);
 • На 11 юни 2018г.  – обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и информационното табло на на І-ви етаж;
 • На 12 и 13 юни 2018г. – приемане на заявления за записване при наличие на незаети места
 • На 14 юни 2018г. обявяване на останалите незаети места (при наличие на свободни места, приема продължава до 01.09.2018г.)

       Запознаване с дейността на училището – Отворени врати – м.май – 28.05.2018г. – 01.06.2018г.; 

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

                   гр.Перник, кв.Изток, ул.”Клемент Готвалд” № 2

                  директор: тел. 670 850, канцелария: тел. 670 950

СЪОБЩЕНИЕ


РЪКОВОДСТВОТО НА Х ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ЗАПОЧНА ОТ 30.01.2019г. ДО 30.05.2019г. В КАБИНЕТА НА ЗДУД НА УЧИЛИЩЕТО

Да се приложат следните критерии при приема на ученици в І клас:

               Общи критерии

 1. Близост на училището до постоянния/настоящ адрес на родителите/настойниците /.

      1.1.1.Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, не

променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100 т.

      1.1.2.Деца, чиито братя и сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище- 100 т.

 1. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 т.
  1. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60 т.
  1. Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40 т.

  Допълнителни критерии

 1. Други деца от семейството,  над 12 годишна възраст обучаващи се в училището – 10 т.
 2. Близост до местоработата на един от родителите – 6 т.
 3. Дете, завършило подготвителна група в училище – 4 т.

             Допълнителни критерии избрани от училището, а именно:

      1.       Дете завършило ПГ при Х ОУ ,,Алеко Константинов”-3 т.

 •       Дете с двама починали родители – 3 т.
 •       Дете с един починал родител – 2 т.

      4.      Дете с трайни увреждания над 50% – 2 т.

Необходими документи за приемане на първокласници:

 • заявление по образец от родителите;
 • адресна регистрация /по лична карта/;

Необходими документи за записване на първокласници:

 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите/настойниците декларират писмено това обстоятелство.

Приемането на заявления и записването се извършва в дирекцията на училището след представяне на необходимите документи.

Срокове за изпълнение на дейностите:

 • До 31 май 2019г. – прием на заявления от родителите /по образец/, за постъпване в първи клас;
 • На 03 юни 2019г. – класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием;
 • На 05 юни 2019г. обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на информационното табло на І-ви етаж;
 • От 05 юни до 07 юни 2019г. – записване на приетите деца в първи клас /с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/;
 • На 11 юни 2019г.  – обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и информационното табло на на І-ви етаж;
 • На 12 и 13 юни 2019г. – приемане на заявления за записване при наличие на незаети места;

       Запознаване с дейността на училището – Отворени врати – м.май – 28.05.2019г. – 01.06.2019г.;

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА

Директор

Вашият коментар

Официален сайт на училището