Дневен режим

Начало на учебния ден, продължителност на учебните часове

Начален етап
ІІІ клас
Начален етап
ІІІІV клас
Прогимназиален етап VVІІ клас
от 08:20 ч. от 08:00 ч. от 07:50 ч.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

III клас IIIIV клас VVII клас
35 минути 40 минути 40 минути

Дневен режим на 1. 2. клас

учебен час начало и край на учебния час
1. 08:2008:55
2. 09:10 – 09:45
3. 10:15 – 10:40
4. 10:55 – 11:30
5. 11:45 – 12:20

Дневен режим на 3. 4. клас

учебен час начало и край на учебния час
1. 08:00 – 08:40
2. 08:50 – 09:30
3. 09:40 – 10:20
4. 10:40 – 11:20
5. 11:30 – 12:10
6. 12:20 – 13:00

Дневен режим на 5. 7. клас

учебен час  начало и край на учебния час
1. 07:50 – 08:30
2. 08:40 – 09:20
3. 09:30 – 10:10
4. 10:20 – 11:00
5. 11:20 – 12:00
6. 12:10 – 12:50
7.  13:00 – 13:40

Целодневна организация на учебния ден

1. 2. клас

учебен час начало и край на учебния час
1. 12:25 – 13:00
2. 13:15 – 13:50
3. 14:05 – 14:40
4. 15:05 – 15:40
5. 15:55 – 16:30
6. 16:45 – 17:20

3.4. клас

учебен час начало и край на учебния час
1. 13:00 – 13:40
2. 13:50 – 14:30
3. 14:40 – 15:20
4. 15:40 – 16:20
5. 16:30 – 17:10
6. 17:20 – 18:00

5.7. клас

учебен час начало и край на учебния час
1. 13:30 – 14:10
2. 14:20 – 15:00
3. 15:10 – 15:50
4. 16:00 – 16:40
5. 16:50 – 17:10
6. 17:20 – 18:00

Официален сайт на училището