Ваканции и неучебни дни

ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция
 05.02.2020 г. междусрочна ваканция
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция


НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература

22.05.2020 г. – Втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ
11.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)


 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:  

 06.02.2020 г. – за І-ХІІ клас


 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици )

30.06.2020 г. – VII  клас (18 учебни седмици)

Заповед № РД09-2148/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката – график за ваканциите

Вашият коментар

Официален сайт на училището