Ваканции и неучебни дни

График за учебното време и календар за учебната 2018-2019

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Есенна ваканция

1 ноември 2018 г. – 4 ноември 2018 г.

Коледна ваканция

22 декември 2018 г. – 2 януари 2019 г.

Междусрочна / зимна ваканция

5 февруари 2019 г.

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I – VII клас

Пролетна ваканция за 1 7 клас

30 март 2019 г. – 7 април 2019 г.


Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
24.05.2019 г. –  по повод
Деня на славянската писменост
и българската просвета и култура

Други изпити:

Държавен изпит по теория за СПК в 7 клас

6 юни 2019 г.

НВО по БЕЛ в 7 клас

17 юни 2019 г.

НВО по математика в 7 клас

19 юни 2019 г.

НВО по чужд език в 7 клас – по чужд език (по желание на ученика)

21 юни 2019 г.

Математика – 4 клас

10 май 2019 г.

Български език и литература – 4 клас

9 май 2019 г.

Човекът и природата – 4 клас

16 май 2019 г.

Човекът и обществото – 4 клас

14 май 2019 г.


Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

I – IV клас – 31 май 2019 г. (14 учебни седмици)
V – VI клас – 14 юни 2019 г. (16 учебни седмици)
VII  клас – 28 юни 2019 г. (18 учебни седмици)

Вашият коментар

Официален сайт на училището