Ваканции и неучебни дни

Ваканции през учебната 2022/2023 година:


29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – XI клас

Неучебни дни-официални празници:

06.09.2021 г. – Ден на Съединението;
22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2021 г. – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2021 г. – 26.12.2021 г.   Коледни празници;

01.01.2022 г. – Нова година;

03.03.2022 г. – 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
22.04.2022 г. – 25.04.2022 г. – Великденски празници;
01.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Неучебни дни:


19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2023 г.XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г.І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г.VII –клас – 18 учебни седмици

 

ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна ваканция
30.01.2021 г. 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна ваканция
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция


НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература

21.05.2021 г. – Втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ
18.06.2021 г. – НВО по математика

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:  

04.02.2021 г. – за І-ХІІ клас


 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – VII  (18 учебни седмици)

Вашият коментар

Официален сайт на училището