Тренинг ЕКИПНОСТ

ЕКИП СМЕ И ОЩЕ КАК!

 

     На 26.02.2016г. с 3“а“ клас с класен ръководител г-жа Даниела Лозанова и психолога Аделина Иванова се проведе тренинг за създаване на умения за работа в екип. Под формата на групова работа с поставена конкретна задача, децата предлагаха помежду си идеи, опитваха се да докажат пред екипа си, че те са ефективни, понякога ги преформулираха и започваха отново. Градусът на емоциите се покачваше, любопитството към справянето на другите отбори понякога бе доста силно, а спътници в процеса бяха както моментни колебания във възможностите за справяне, така и увереност, че заедно можем.

     В края на тренинга всеки имаше възможност нееднократно да сподели какво е почувствал, кое го е затруднило и кое му е помогнало.Децата баха впечатляващо откровени помежду си, изслушваха аргументите на съучениците си и даваха и тяхната гледна точка.

     Всички бяха единодушни, че в екипа сме спокойни, защото можем да споделяме, за да намерим истината, да приемаме другата гледна точка без да се обиждаме и да си помагаме!

C

B

A

 

 

Вашият коментар