състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

На 18.10.2023 г. се проведе състезание за речеви и комуникативни умения на английски език с ученици от шести и седми клас.

Училищната комисия за оценяване благодари на :

Кристиян Цветомиров Димов – 6. а клас

Николета Николаева Евтова – 6. б клас

Никол Росенова Симеонова – 6. б клас

Йоан Николаев Георгиев – 6. в клас

Георги Василев Аспарухов – 7. в клас

Константин-Кирил Веселинов Цветанов  – 7. в клас

за споделените идеи и гледни точки върху мотото “Artificial Intelligent (AI) – a blessing or a curse – “Изкуствен интелект – благословия или проклятие”.

На първо място се класира Никол Симеонова от 6. б клас.

На 28.10.2023 г. Никол Симеонова взе участие в областния кръг, който се проведе в ГПЧЕ”Симеон Радев”, гр. Перник.

Вашият коментар