съобщение

Уважаеми ученици и родители,

от понеделник /23.11.2020 г./ учениците от V до VII клас се завръщат в клас за присъствени занятия по утвърдения от училището график.

Вашият коментар