съобщение

Уважаеми родители,

На 04. 09. 2023 г. от 17. 30 ч. ще се проведе родителска среща за всички бъдещи ученици от 1 ви клас и 5 ти клас.

На 11. 9. 2023 г. от 17.30 ч. за учениците от 2 клас.

на 13.09.2023 г. от 18.00 ч. за учениците от 3а клас

На 13.09.2023г. от 17.30ч. за учениците от 3б

На 04.09.2023 от 17.30ч. за учениците от 3в

Вашият коментар