„Събирам разделно и компостирам“

Нашето училище започна работа по одобрен проект от Фондация за екологично образование, FEE – „Събирам разделно и компостирам“

Х ОУ „Алеко Константинов“ е едно от деветте Екоучилища в България, които получиха финансиране сред 110 кандидатури от 16 страни. Проектът на тема „Кръгова икономика“ се реализира от българския представител на Фондация за екологично образование Българско движение „Син флаг“.

Целите, които си поставяме е да се организират нашите ученици в инициативи, отнасящи се до разделно събиране на отпадъци и компостиране на отпадъци.

Вашият коментар